คุณครูเฌอแตม อายุ 24ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ

เฌอแตมมีประสบการณ์สอนมามากกว่า 4ปีโดยเริ่มจากการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศสเปนตอนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและได้ทำงานพิเศษที่นั่นเพิ่มเติม เมื่อกลับมาก็ได้สอนต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่สถาบันสอนภาษาเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตและวัยผู้ใหญ่

การสอนของคุณครูเฌอแตมครอบคลุมทั้ง แกรมม่า สนทนา อ่าน เขียน และเตรียมสอบ คุณครูใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน เพราะมีพื้นฐานการศึกษามาจากโรงเรียนนานาชาติ (EIS) จึงทำให้เชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษนั้นจะดีที่สุด แต่หากนักเรียนไม่เข้าใจเฌอแตมก็ยินดีปรับตามความถนัดของนักเรียนเช่นกัน

การเรียนกับคุณครูเฌอแตมเหมาะกับ
- นักเรียนที่อยากปรับพื้นฐานที่จะย้ายโรงเรียนจากไทยไปนานาชาติ (รวมการสอนพื้นฐานของทุกวิชา)
- นักเรียนเด็กที่ต้องการปูพื้นฐาน phonics, pronunciation, conversation (อายุ 5&up)
- นักเรียนผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานเลยและอยากเริ่มตั้งแต่ต้น
- นักเรียนวัย middle-high school ที่อยากให้ช่วยทำความเข้าใจกับการเรียน/การบ้าน (ทุกวิชาสำหรับนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์) (ทุกวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษของ EP) (เฉพาะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนไทย)
- นักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ ข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆเช่น SAT, IELTS, IGCSE, TOEIC
- นักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจบทเรียนจากโรงเรียน
- นักเรียนที่กล้าพูด กล้าคิด และมีความคิดเป็นของตัวเอง

ไม่เหมาะกับ
- นักเรียนที่ถูกผปค. บังคับ
- นักเรียนที่คาดหวังให้คุณครูทำการบ้านให้
- นักเรียนที่ว่างแค่ 1 วัน (ต้องมี continuity)

คุณครูเฌอแตมสนับสนุนการเรียนที่เป็น open classroom หมายถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่องต่างๆ หากนักเรียนมีเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษเราก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือดูวิดีโอคลิปแล้วมีการวิเคราะห์ด้วยการเขียนหรือสนทนา นั่นรวมถึงการรับฟังหากนักเรียน struggle หรือไม่เข้าใจตรงไหนและอยากใช้เวลากับเรื่องนั้นมากขึ้น คุณครูก็จะสนับสนุน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปช้าหรือกลัวผิด หวังว่าจะได้เจอกันตอนเรียนนะคะ

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 5-121000 บาท ต่อชั่วโมง

1. ปรับพื้นฐานสำหรับย้ายไปเรียนนานาชาติ 2. ช่วยดูการบ้านทุกวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ 3. สอน พูด ฟัง อ่าน เขียน ปรับตามระดับของนักเรียน 4. ทุก session ใช้ภาษาอังกฤษสอนหมด

สอนภาษาอังกฤษมัธยมปลาย (ม.4-6, G.9-12)1000 บาท ต่อชั่วโมง

1. เหมาะสำหรับนักเรียนที่พอมีพื้นฐานอยู่บ้าง 2. สอนอ่าน เขียน Essay และคิดวิเคราะห์ Literature 3. ติวแกรมม่าหรือบทเรียนที่ต้องสอบ 4. ช่วยให้คำแนะนำในการทำการบ้านทุกวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐาน1000 บาท ต่อชั่วโมง

1. การฝึกออกเสียง 2. หลักไวยากรณ์ 3. พูดอ่านเขียนฟัง 4. ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของนักเรียน

สอนภาษาอังกฤษติวสอบ SAT | TOEIC | IELTS 1250 บาท ต่อชั่วโมง

1. Writing 2. Reading comprehension 3. Listening 4. Speaking 5. ฝึกทำข้อสอบและมีการสอนปูพื้นฐานทำความเข้าใจก่อนในเรื่องไวยากรณ์สำหรับคนที่ไม่ถนัดมาก

ลาดกระบัง วัฒนา สวนหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว