- กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา
- เคยรับสอนภาษาอังกฤษเด็กประถมมาก่อน
- เรียนผ่านทาง google meet 2 ชั่วโมง วันเสาร์หรืออาทิตย์
เวลา 9:00-11:00
- เดือนละ 3,000 บาท หรือตกอาทิตย์ละ 750 บาท
- สอนเพิ่มเติมบทเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
หรือนำหน้าบทเรียนไปก่อน

ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว