- ชื่อจริง นาย กฤติน ดิษบรรจง
- บัณฑิตจบใหม่ อายุ 22 ปี
- จบจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 (GPA: 3.73)
- มีประการณ์สอนนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย และนักศึกษาปริญญาตรี ถึง 3 ปี
- สามารถสอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน จากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญได้
- รับสอนเพื่อตะลุยสนามสอบ TOEIC (815/990), CU-TEP(84/120), GAT (90/150), IELTS (overall 7.0/9.0) รวมทั้งการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน ที่ผู้สอนมีประสบการณ์สอน และสามารถสอบให้ผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีได้

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษสารพัดนึก200 บาท ต่อชั่วโมง

สามารถเลือกได้ตามใจสอบว่าผู้เรียนอยากพัฒนาทักษะด้านไหน (เลือกมา 1-2 ทักษะ) หรือต้องการตะลุยสนามสอบใด (เลือกมา 1 สนามสอบ

สอนออนไลน์ ปทุมวัน อุทัยธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว