เคยทำงานโรงแรม ทำงานสายการบินและทำบริษัททัวร์ ปัจจุบันสอนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและสำหรับสถานประกอบการ รวมทั้งการเตรียมตัวสอบโทอิค จัดอบรมเรื่องบุคลิกภาพ เพื่อการสมัครงานสายการบินให้กับสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดระยะเวลา7ปี ด้านการศึกษาเรียนจบจากโรงเรียนสาธิต ปทุมวัน ต่อด้วยปริญญาตรีจาก มศว บางเขน วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทจิตวิทยา และปริญญาโทด้านการจัดการการศึกษาจากมหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปัจจุบันกำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการการศึกษา

บุคลิกภาพเปิดประตู ภาษาเปิดโอกาส ความสามารถพัฒนาได้..จริงๆ

จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง นนทบุรี บางเขน ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว