สวัสดีครับ ผมชื่อ
จ.อ.ธนพงศ์ อุ้มปรีชา
ชื่อเล่น คุณพงศ์
พึ่งเริ่มต้นรับงานสอนพิเศษ
หารายได้พิเศษช่วยเหลือทางบ้าน
ปัจจุบันทำงานเป็นข้าราชการทหารอากาศ
จบการศึกษาจาก
โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง
วุฒิการศึกษา ปวช. คณะวิชา ช่างอากาศ
สาขา เครื่องยนต์อากาศยาน
ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับ ช่างโรงงาน กองทัพอากาศ
ผ่านการอบรมทักษะทางช่าง อาทิ
- ช่างอากาศพื้นฐาน
- งานช่างพื้นฐาน
- เขียนแบบเบื้องต้น
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (กำลังขึ้นชั้นปีที่ 4 )
เป็นนักศึกษาทุนการศึกษาดร.สุข - ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน 3.98
ผลงานการเป็นติวเตอร์ สอนแนะนำน้อง และเพื่อน ๆ
คณะวิศวะ ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ต้องการรับงานสอนพิเศษน้อง ๆ
ชั้นประถม - มัธยมต้น - มัธยมปลาย - น้อง ๆ วิศวะ
วิชาที่ถนัดทำการสอน
- คณิตศาสตร์ ทั่วไป
- วิทยาศาสตร์ ทั่วไป
- เคมี เบื้องต้น
- ฟิสิกส์ พื้นฐาน - ระดับปริญญาตรี
- กลศาสตร์ เบื้องต้น
- แคลคูลัส 1 - 3
#สะดวกสอนทางออนไลน์ทางZoom
รายละเอียดทำการสอนขึ้นอยู่กับวันเวลาที่สดวก
เป็นแบบพี่สอนน้อง เป็นกันเอง มีเทคนิคที่ดี
สอนสนุกสนาน เป็นพี่เป็นน้องกันครับ...

สอนออนไลน์ บางซื่อ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว