1. นางสาวกุลนันท์ ขันใจ ชื่อเล่น ยิม อายุ 19 ปี
2.จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.97 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94
3.ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดเทอม รอเข้ารับการศึกษาระดับป.ตรี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
4.ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Program ณ โออิตะ ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2560 ซึ่งจะคัดเลือกเฉพาะนักเรียนของ 12 โรงเรียนจุฬาภรณ์ทั่วประเทศเเละโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิดวิชาการ สาขาชีววิทยา 2ปีซ้อน
6.สอบติดโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว เเต่สละสิทธิ์
7.คะเเนน gatไทย 150 gat อังกฤษ 120 pat1 126 pat2 144
8. คะเเนนโอเนต ไทย 75.50 คณิต 77.50 วิทย์66.90 อังกฤษ 73.75 สังคม 54
9.ได้รับรางวัลเพชรล้านนา สาขาชีววิทยา

บางบัวทอง บางใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว