รับสอนภาษาอังกฤษ
*ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6- มัธยมศึกษาปีที่ 3 *
ค่าเรียน 10 ชม. 2900 บาท (สามารถจับกลุ่มเรียนได้ไม่เกิน 3 คน )
●พร้อมการันตีผล เน้นทางลัดการทำข้อสอบให้ง่าย วิธีจำคำศัพท์ให้เร็ว สรุปใจความสำคัญจากบทความได้ง่าย
●ทุกครั้งที่เรียนเสร็จจะมีทดสอบประเมินผลการเรียนทุกครั้ง
●●จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี จากผลที่สอนสามารถปรับเกรดให้ดีขึ้นและทำให้ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้นภายใน 1 เดือน
**สามารถตกลงเวลาเรียนได้ทุกวัน**

ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว