เคยศึกษาที่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่ คณะรัฐศาสตร์
สถานศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cu-tep : 84 คะแนน


การสอน : ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน
ปูพื้นฐาน ติวข้อสอบ ทบทวน เพิ่มเกรด

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประสบการณ์ :
ผู้สอนเคยเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และเคยเป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแข่งต่อในระดับภาคกลาง
ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับจังหวัด ฯลฯ
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CIEE civic leadership ที่ Washington, D.C. สหรัฐอเมริกา (คนไทยคนเดียวที่ได้รับเลือก)
ผ่านการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในมหาวิทยาลัยหลากหลายกิจกรรม
ทำงานตำแหน่งActivities attendant (ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหลังจากสัมภาษณ์งาน) มีการสื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลา ที่ Mission point resort รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

เคยสอนนักเรียนหลายช่วงวัย ทั้งประถม มัธยม และนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงวัยทำงาน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737