-จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
-นร.เเลกเปลี่ยนประเทศ นิวซีแลนด์
-ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศสิงคโปร์
-ประสบการณ์สอน ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

เน้นการสอนปรับพื้นฐานแกรมม่า ทำข้อสอบ ทำแบบฝึกหัด หรือเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการ

*รับติวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ
*รับสอนเฉพาะออนไลน์*

สอนออนไลน์ สุโขทัย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

Tom · 23 ส.ค. 2022
(แด๊ก) ชนะชัย · 23 ส.ค. 2022

พี่ฟิวสอนดีมาก!

พลอย · 23 ส.ค. 2022