เรียนฟิสิกส์ เชียงราย ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ณัฐพนธ์ วิวัฒน์รังสรรค์(ครูพี่ท็อป)

 • 8 รีวิว
 • เชียงราย

สอนฟิสิกส์ ม.ปลาย / ติวสอบ TPAT3, A-Level / ติวเข้าวิศวะฯ
สอนกลุ่มเล็ก-ตัวต่อตัว เช็คความรู้ / ดูแลทั่วถึงทุกคน
ประสบการณ์สอน 7 ปี
** ทดลองเรียนได้ฟรี 1 สัปดาห์ **
ตั้งแต่ปีแรกและที่ผ่านมาทุกปี จะมีนักเรียนของพี่ท็อปได้คะแนนติด Top / รอง Top ของห้องสม่ำเสมอ…

พี่เก่ย ฟิสิกส์-คณิต

 • 110 บาท/ชม
 • 2 รีวิว
 • เชียงราย

- ติวเข้มเพิ่มเกรดในห้องเรียน ฟิสิกส์ คณิต ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 และมหาวิทยาลัย
- โอลิมปิกวิชาการ และ ijso
- คอร์สเอ็นทรานซ์ ม.6
- ฟิสิกส์ + คณิตศาสตร์ สำหรับการสอบ A-Level
- แคลคูลัส ระดับมหาลัย…

สุกัญญา (ครูเนม) ชุ่มมั่น

 • 150 บาท/ชม
 • 36 รีวิว
 • เชียงราย

รับสอนวิชา วิทย์-คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนราคาเป็นกันเอง 150บาท/ชั่วโมง (ราคาเรียนเดี่ยว สอนสด ตัวต่อตัวค่ะ)🌻
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพิ่มเติม ม.1-ม.6
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์(เคมี) มัธยมศึกษาตอนปลาย…

รับสอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

 • เชียงราย

- รับสอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
- สอนตัวต่อตัวที่บ้าน หรือที่นัดหมาย เริ่มต้น 300 บาท/ชั่วโมง/คน
- สอนแบบกลุ่ม 4 คนขึ้นไป 200 บาท/ชั่วโมง/คน
- สอนสนุก เข้าใจง่าย มีเอกสารประกอบการสอน
- เลือกได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง…

กาญจนา อันชื่น

 • เชียงราย

นางสาวกาญจนา อันชื่น ชื่อเล่นชื่อ เซ้นท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (วท.บ ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย รวมทั้งสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย สอนสนุก…

ปริยากร อินทรแสง (พี่ไหม)

 • 250 บาท/ชม
 • เชียงราย

▶️ม.ปลายสอน ฟิสิกส์❤️ เคมี💜 ชีวะ💖
📣สำหรับน้องๆม.5-6 พี่รับสอน gat เชื่อมโยงด้วยนะคะ📣
✅✅ ประสบการณ์Gatเชื่อมโยงเต็ม150 ➕ เชื่อมโยงความถนัดแพทย์เต็ม💯
พี่เคยเข้าค่ายโอลิมปิกชีววิทยา (ค่าย2)💚
จบมัธยมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.97…

ปริยากร อินทรแสง (พี่ไหม)

 • เชียงราย

▶️ม.ปลายสอน ฟิสิกส์❤️ เคมี💜 ชีวะ💖
📣สำหรับน้องๆม.5-6 พี่รับสอน gat เชื่อมโยงด้วยนะคะ📣
✅✅ ประสบการณ์Gatเชื่อมโยงเต็ม150 ➕ เชื่อมโยงความถนัดแพทย์เต็ม💯
พี่เคยเข้าค่ายโอลิมปิกชีววิทยา (ค่าย2)💚
จบมัธยมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.97…

เบียร์

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภเก็ต
  ประสบการณ์สอน 10 ปี เน้นการทำโจทย์ การคิดไว ติวก่อนสอบ ติวสอบเข้าเรียนต่อ สอบ Tedet, Onet, GAT, PAT, ติวสอบโรงเรียนนายร้อย
  วิชาที่สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์…