นางสาววรางคณา แก้วชัย
ชื่อเล่น แตง

การศึกษา
มัธยมปลาย ขอนแก่นวิทยายน
ปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์สอน
สอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย
ปัจจุบันสอนฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ตั้งแต่ ม.4-6 และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเตรียมอุดม, SAT ฟิสิกส์
วิชาคณิตศาตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถม 1- ม.ปลาย เป็นเวลามากกว่า 3 ปี มาแล้วคะ
และเคยเป็นผู้ช่วยสอนวิชาเทอร์โมไดนามิกส์และ power plant ในมหาวิทยาลัย

สอนออนไลน์ คลองสาน ทุ่งครุ ธนบุรี บางบอน บางรัก ปทุมวัน พญาไท ราชเทวี วัฒนา สาทร เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว