🤗จบการศึกษาปริญญาตรี (เคมี) ปริญญาโท(เคมีอินทรีย์) มช. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนมากกว่า 10 ปี
👉ประสบการ์การสอนพิเศษมากกว่า 10 ปี
👉ปัจจุบันเป็นครูสอนในโรงเรียนรัฐ ใน จ.เชียงราย
❤️เรียนเพื่อปรับเกรด วิชา เคมี ม.4 -ม.6 คะแนนตก เรียนไม่ทัน กระตุ้นเกรด เรียนรู้เพิ่ม เสริมเทคนิค
❤️สอนเป็นกันเหมือนพี่ เหมือนน้อง ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
❤️เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ติว PAT2 / โควตา มช./ 9 วิชาสามัญ / O-NET เจาะลึกเนื้อหา เพิ่มเติ่มการทำโจทย์
ประสบการณ์การสอน
🍒สอนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐ นานกว่า 9 ปี
🍒สอนพิเศษนักเรียนพระหฤทัย ยุพราช มงฟอร์ต ดารา ปริ้นส์ สาธิต มช. วัฒโนทัยพายัพ
🍒สอนเคมีทั่วไป วิศว มช. อัญมณี มช.
🍒สอนเคมีอินทรีย์ พยาบาล มช. เภสัช มช. และพายัพ
สอนเคมี ปวช. ราชมงคลล้านนา

ราคาค่าเรียน

เนื้อหาเคมี ม.ต้น ม.ปลาย และมหาลัย (เรียนเดี่ยว)250 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวนเนื้อหาในห้องเรียน ตะลุยโจทย์เคมี 9 วิชาสามัญ PAT2 O-NETเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เคมี ม.ปลาย250 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวนเนื้อหาในห้องเรียน ตะลุยโจทย์เคมี 9 วิชาสามัญ PAT2 O-NETเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เนื้อหาเคมี ม.ต้น ม.ปลาย และมหาลัย (เรียนแบบกลุ่ม)350 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวนเนื้อหาในห้องเรียน และ ตะลุยโจทย์เคมี

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

แคท · 9 เม.ย. 2019
มิว · 10 ก.พ. 2017