@ ปรับพื้นฐาน ติวทำเกรด
# เคมี ม.ปลาย
# วิทยาศาสตร์พื้นฐาน , ม.ต้น , ม.ปลาย (สายศิลป์)
@ สอบเข้า ม.4 , ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัย , PAT2 , O-NET(02), โควตา พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกคณะและมหาวิทยาลัย
เด็กอ่อน สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป สร้างกำลังใจ จากง่ายไปยาก จนเกิดทักษะนำไปต่อยอดได้ กันเองและใจดี
เด็กเก่งและปานกลาง เสริมเทคนิค การจำสูตร และคำนวณ สนุกสนานคะ
โดยครูมีประสบการณ์ จบการศึกษาปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลือเรียนเดี่ยว หรือกลุ่มได้ สถานที่เรียนตามสะดวก
@ เรียนกลุ่ม(ไม่เกิน 6 คน) ชั่วโมงละ 350 บาท เรียนเดี่ยว ชั่วโมง 250 บาท
(สถานที่ตามสะดวก หรือที่บ้านครู )

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016