❤️ปรับเกรด วิชา เคมี ม.4 -ม.6 คะแนนตก เรียนไม่ทัน กระตุ้นเกรด เรียนรู้เพิ่ม เสริมเทคนิค
❤️ปรับเกรด วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน , ม.ต้น , ม.ปลาย (สายศิลป์)
❤️เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ติว PAT2 / โควตา มช./ 9 วิชาสามัญ / O-NET เจาะลึกเนื้อหา เพิ่มเติ่มการทำโจทย์
❤️ปรับเกรด วิชา เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ ระดับปริญญาตรี
👍ครูผู้สอนมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาปริญญาโทเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สถานที่ตามสะดวก เซนเฟส สตาร์วีนิว อาเขต หน้ามอ ......)👌

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

BestKru © 2014-2017