เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ลำพูน

kru_am

ครูสอนวิชาเคมีครับ


ครูปิงปอง

ออนไลน์: วันนี้

สอนวิชาภาษาไทย


นางสาวณิชชาพัณณ์ ทาติ

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

นางสาวณิชชาพัณณ์ ทาติ ชื่อ เล่น เรย์
อายุ 24 ปี
จบจาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะการศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
สอนได้ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป และวิชาชีววิทยา


ปิยนุช ซาววงค์ (ครูนัท)

ชื่อ ครูนัท ปิยนุช ซาววงค์ จบปริญญาตรี วิชาเอกการสอนเคมี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกรดเฉลี่ย 3.04
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี
เปิดสอนวิชา
- เคมี (ม.ปลาย) **เน้นปูพื้นฐาน ม.4 เรื่องที่ควรรู้ และออกข้อสอบบ่อยๆ
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา)
- คณิตศาสตร์ (อนุบาล-ม.ต้น)

ตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 100 บาท

#ยินดีสอนที่บ้านแถวในเมืองลำพูน


หัสชัย สิทธิบุศย์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

หัสชัย สิทธิบุศย์

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สอนแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม พื้นฐานน้อยก็จะช่วยปรับและสอนพื้นฐานควบคู่กัน


พรรณิภา แก้วสุยะ

เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์สอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถม มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ฟิสิกส์ และแคลคูลัส


มณีรัตน์ ทะละ

สวัสดีค่ะชื่อ ครูโย นะคะ อารมณ์ดี จิตใจดี และสอนดี เป็นสัญลักษณ์ของครูโยค่ะ


สหรัฐ บุญจันทร์

รับสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

อำเภอเมืองเชียงใหม่
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737