เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

คุณครูสอนวิทยาศาสตร์ที่วัฒนา

กัลยาวัสถ์ สุภัทโรภาสพงศ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กัลยาวัสถ์ สุภัทโรภาสพงศ์

Faculty of Engineering
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


ครูแพรว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พัชรี รื่นเริง

ครูแพรว
- จบปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จบหลักสูตร Korean language and Culture program ที่ Institute of Language, Seoul National University
- จบปริญญาโท เอก Educational Technology ที่ Konkuk University (เรียนโดยใช้ภาษาเกาหลี)

สามารถสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา รวมถึงสอนภาษาเกาหลีสำหรับสนทนาในชีวิตประจำวัน และการเตรียมตัวเพื่อสอบ Topik


นาย อดิศร ดิษฐเจริญ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อดิศร ดิษฐเจริญ

การเรียนการสอนของผลจะเน้นการพัฒนาตัวผู้เรียนให้ได้ตามความต้องการ
โดยมีโปรแกรมวิเคราะห์และประเมิณทักษะผู้เรียน ให้พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการครับ
ตอนนี้กำลังเรียนวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


นายจิรวัฒน์ พงไธสงค์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นายจิรวัฒน์ พงไธสงค์

สอนวิชาชีววิทยา ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงขั้นสูง เพื่อสอบเข้าในระดับต่างๆ หรือการสอบโอลิมปิกวิชาการ จากประสบการณ์ และการหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิคการจำ การบ้าน หรือการสอบแข่งขันตามสนามสอบต่างๆ เน้นเนื้อหาที่ควรจำได้หรือที่ออกสอบบ่อย ฝึกการทำข้อสอบเพื่อยกระดับความรู้และเป็นการวัดว่าเราเข้าใจมากเพียงใด การเรียนการสอนเป็นกันเอง สามารถถามคำถามเพิ่มเติมจากห้องเรียนได้


พิชชาพร แก้วบุตรดี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิชชาพร แก้วบุตรดี

ชื่อ : นางสาวพิชชาพร แก้วบุตรดี (ติวเตอร์ดิว)
- การศึกษาชั้นมัธยม
โรงเรียนสิรินธร สายวิทย์-คณิตฯ ห้องเข้ม
เกรดเฉลี่ยรวม 3.79
- ปัจจุบันศึกษาอยู่
ชั้นปีที่2 ภาควิชาบริหาร เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกรดเฉลี่ยชั้นปีที่1 : 3.80
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ที่1 ระดับประเทศ
- มีประสบการณ์สอนการพัฒนาสมองเด็กเล็กโดยใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ที่สถาบัน i-robot , สอนวิชาวิทย์ฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตั้งแต่ชั้นอ.1-ม.3 ที่สถาบันบ้านครูปี่ค่ะ วิธีการสอนคือจะเน้นให้ผู้เรียนสนุก มีความสุขกับบทเรียน และอยากเรียนรู้สิ่งนั้นๆด้วยตนเอง


ศักดิพัฒน์ พิศลพูล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศักดิพัฒน์ พิศลพูล

มีประสบการณ์สอนมาแล้วคับ


อรยา จิตกาหลง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อรยา จิตกาหลง

เรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


แอม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปฏิมา ยากรณ์

สวัสดีค่า ชื่อแอม สูง 160 นน.63 จบการศึกษา ม.6 ห้อง คิง ปัจจุบันศึกษาอยู่ มศว ปี 2 คณะศิลปกรรม เอกศิลปศึกษา วิชาถนัด เช่น คณิต วิทย์ ภาษาไทย สังคม อังกฤษพื้นฐาน ถนัดมากคือ ศิลปะ


พัทธ์ ภัทรภีรากุล

ชื่อ พัทธ์ ภัทรภีรากุลครับ. อดีตนักกีฬาทีมชาติว่ายน้ำครับ
ผลงาน เหรียญทองกีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกม
เหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ อุตรดิตเกมส์
ประสบการสอนว่ายน้ำ-- สอนเด็กเล็ก เด็กกลาง นักกีฬา


Champ_tense

>> สวัสดีครับ พี่ชื่อแชมป์นะครับ จบชั้นมัธยาจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เกรดเฉลี่ย 3.96 และตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
>> ประสบการณ์ดีๆที่เคยได้ผ่านมา คือ เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งชีววิทยาหลายรายกา เช่น ศิลปหัตถกรรม เพชรยอดมงกุฎ ตอบปัญหาแพทย์ Biocontest, Botany test ได้เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา ระดับประเทศ (เหรียญทองแดง) แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ นอกจากผลกงานด้านชีวะแล้ว พี่ยังได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศในการแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการหนึ่ง เป็นตัวแทนแข่งขันวิชาภาษาไทย สังคม สุขศึกษา และการงานอาชีพ
>>


Cooking

gefg


Dusitaeye

สวัสดีค่ะ ชื่อพี่อายค่ะ รับสอน คณิตศาสตร์ ชั้น ม.ต้น ถึงระดับ มหาลัยค่ะ


Jirawut

สอนเป็นกันเอง จัดเตรียมการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน


Marco

สวัสดีครับครูชื่อมาร์โค่ครับ จบม.ปลายนานาชาติเอกมัย จบคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ สอนง่ายเป็นกันเอง มีประสบการณ์การสอนมากกว่าสองปี


Momo Adchara

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อโมนะคะ อยู่ปี3 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรค่ะ วิศวะเคมีค่ะ
การสอนของพี่จะเน้นให้ทำแบบฝึกหัดค่ะ น้องๆสามารถส่งเรื่องที่จะเรียนมาในเทอมนั้นๆ พร้อมกับเนื้อหาที่คุณครูสอนที่โรงเรียนแล้วพี่จะไปหาโจทย์ข้างนอกเพื่มแล้วนำมาให้น้องๆฝึก พร้อมกับตอบคำถามที่น้องๆไม่เข้าใจในบทนั้นๆค่ะ ถ้าเรียนกับพี่ พี่จะสามารถไขข้อสงสัยของน้องได้แน่นอนค่ะ


NAM

สามารถสอนให้เข้าใจได้ง่าย และอธิบายอย่างละเอียด


NATTHASORN HENGTAI

สวัสดีค่ะ พี่แบมน้า
วิธีการสอน เน้นทำความเข้าใจ ไม่เครียด สอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ความสามารถและความเหมาะสมกับน้องแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันออกไป
ให้น้องได้เห็นภาพรวมของสิ่งที่จะเรียนทั้งหมดคร่าวๆก่อน
แล้วจึงเจาะไปที่บทเรียนแต่ละเรื่อง ด้วยความเข้าใจ เพื่อให้น้องจดจำและเข้าใจอย่างเป็นระบบ
มีการทำกิจกรรมคั่นการสอนบ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในแต่ละบท
เพื่อให้น้องเข้าใจ โดยไม่เครียด


Prair(แพร)

จบจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย


Thansiri

"ประสบการณ์สอนให้เราเก่ง" เน้นความเข้าใจมากกว่าความจำ

นิสิตครู ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรการศึกษาบัญฑิต (กศ.บ.)


Wantanee Thaneerananon

หาแนวทางใหม่ๆ สอนสนุก เข้าใจง่าย

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

AnyService © 2014-2016