เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

คุณครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ดินแดง

ภูผา จิรพงศธร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภูผา จิรพงศธร

......


ลามิน วิรยศิริ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ลามิน วิรยศิริ

สวัสดีค่ะ
ชื่อครูมิน นะคะ
ID Line : maeinmin
วิชาที่สอน : คณิต / วิทย์ / อังกฤษ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
จบระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สไตล์การสอน : สอนสนุก เฮฮา ให้เด็กรักในสิ่งที่เรียน มีความสุขกับการเรียน และ เปิดใจกับวิชาที่ตัวเองคิดว่ายาก อธิบายตั้งแต่เริ่มต้น และ ดูว่าตัวของเด็กสามารถรับความรู้ได้ถึงระดับไหน ไม่อัดเนื้อหามากจนเกินไป เพราะ ต้องรู้ลิมิต และ ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก แบบฝึกหัดจะเริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการและทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งให้เด็กคิดว่าจริงๆ เขาสามารถทำได้ไม่ยากเกินความสามารถของเขา


กรกนก แจ่มสว่าง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กรกนก แจ่มสว่าง

สวัสดีค่ะ ชิริว เซนเซ (ครูชิริว) ฝากตัวด้วยค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาชั้นปริญญโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมปลาย (เซนเซสอนดาราศาสตร์ได้สนุกสุดๆไปเลยล่ะ) และวิชาเคมี ม.ต้น ค่ะ การปรับพื้นฐานเคมีตั้งแต่ ม.ต้น จะทำให้การเรียนระดับ ม.ปลายง่ายขึ้น เซนเซ มีประสบการสอนในสถาบันกวดวิชา วิชาวิทยาศาสตร์ ป.ปลาย รวมถึงวิชาเคมีและฟิสิกส์ ระดับม.ต้น(นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2) เซนเซสอนสนุก แต่จะดุหากน้องๆไม่ตั้งใจนะจ๊ะ เซนเซให้การบ้านไม่เยอะ เพราะเน้นการตอบคำถามปากเปล่าและ presentation (presentation:คือการให้น้องๆสอนเซนเซกลับมานั่นเอง)
การ presentation


เอกสิทธิ์ ศิริผ่องแผ้ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เอกสิทธิ์ ศิริผ่องแผ้ว

1.จบปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.มีประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.4ถึง ป.6 ในสถาบันสอนพิเศษมากว่า 4 ปี
3.มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากว่า 5 ปี


Arunroj

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อรุณโรจน์ อินทสุวรรณ

สวัสดีค่ะ รับสอนพิเศษระดับประถมและมัธยมค่ะ
ในรายวิชา วิทย์ อังกฤษ ไทย ฯลฯ ตามตกลงค่ะ
สอบถามก่อนได้นะคะ เน้นเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ค่ะ


Nah

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ

ดิฉันชื่อเจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ ชื่อเล่น นะ
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
เป็นนักเรียนทุนพสวท (พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความมารถพิเศษทางด้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ระดับปริญญาโทและเอก. ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ จบจากศึกษา University of York ประเทศอังกฤษ
สาขาเคมีอินทรีย์ Organic Synthesis
สามารถแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศและใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้เป็นอย่างดี


Nutnicha Sungthong

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐนิชา สังข์ทอง

โดนัท ณัฐนิชา สังข์ทองค่ะ
จบม.ปลาย สายวิทย์ คณิต จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กำลังขึ้นปี1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอนพิเศษ
ระดับชั้น ประถม- ม.ต้น วิชา วิทยาศาสตร์ ไทย สังคม
ระดับชั้น ม.ปลาย วิชา ชีววิทยา ไทย สังคม gatเชื่อมโยง
คนสอนใจดี ร่าเริง คุยสนุก มีโน้ตสรุป
ราคาสอน ไว้คุยกัน นะคะ
สถานที่ ใน กทม. สะดวกตามที่มีบีทีเอสไป


WORRACHAT MD

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วรฉัตร ไชยโก

I am Medical Doctor graduated Form KKU
I am graduated in Emergency Medicine ( Pramongkutklao Hospital)
At this Current position is Researcher an Student in PhD in Toxicology Mahidol University


ครูไข่

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เพียงพนอ เปลี่ยนดวง

ครุใจเย็น และตั้งใจสอนมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร๋ในโรงเรียนจิตรลดา 7 ปี เป็นพนักงานทำหน้าที่วิทยากรในธนาคารกรุงเทพฯ อีก 10 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นติวเตอร์อิสระมานานกว่า 5 ปี


ชญานิษฐ์ ศรีประดิษฐ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชญานิษฐ์ ศรีประดิษฐ์

ชื่อ ชญานิษฐ์ ศรีประดิษฐ์ อยู่ชั้นปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสอนวิชา ชีวะ เคมี ม.ปลาย เป็นกันเองกับเด็กๆ มีประสบการณ์สอน ม.ต้น ม.ปลายและเลขประถมด้วยค่ะ


นายสรกฤษณ์ บุญวิรัตน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สรกฤษณ์ บุญวิรัตน์

จบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ห้องGifted ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ปัจจุบันศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ปี2
สอนที่จามจุรีสแควร์และเดอะสตรีท หรือที่อื่นลองคุยกันได้ครับ


ร้อยตรีหญิง อรพรรณ เหลืองอร่าม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อรพรรณ เหลืองอร่าม

สวัสดีค่ะ ชื่อครูพี่นิวค่ะ จบคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.29 สอนสนุกเน้นความเข้าใจ มีทริกการจำ การันตีจากน้องๆที่เรียนแล้ว;เกรดแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น สอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้จริง
งานที่รับสอน
ม.ต้น : วิทย์ คณิต อังกฤษ
ม.ปลาย : ชีววิทยา เคมี


เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ

ขณะนี้กำลังทำงานอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
เป็นนักเรียนทุนพสวท. จบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1
จากนั้นได้รับทุนรัฐบาลไปเรียนด้านเคมีอินทรีย์
จบปริญญาโทและเอกด้านเคมีอินทรีย์ ที่ University of York, United Kingdom
สามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้คล่อง
โดยสามารถสอนได้ทั้งวิชาภาษาอังกฤษและเคมี
โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานง่ายๆ
ฝึกการออกเสียง และแนวทางการท่องศัพท์
สอนบทสนทนาภาษาอังกฤษเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆ


ณิชกานต์ รัตนศรีทอง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณิชกานต์ รัตนศรีทอง

ชื่อมายด์ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
เกษตรศาสตร์บางเขน
เป็นคนพูดเก่ง คุยง่าย เป็นกันเอง (:


Thanyaporn

จบจาก ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์
เคยไปเป็ยอาสาสมัครที่ทวีปแอฟริกาเป็นเวลา 10 เดือน


ภัทราวรรณ ชนะกุล

ชอบวิชาคณิตศาสตร์มาก สามารถใช้เทคนิคง่ายๆเข้าใจได้ไม่ยากไม่อาศัยการจำ


สิริวิมล

สิริวิมล มะระวัง
ชื่อเล่น ขิง อายุ 19 ปี
ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ณภัค อมรวิทยาชาญ

เป็นกันเอง ... สอนสนุก


นวพร พันจริต

สวัสดีค่ะ ชื่อ พี่ฟรอยด์นะคะ เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รับสอนวิชาเคมีค่ะ ม.ปลายและมหาลัยปี2
-รับสอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย
-รับสอนวิชาแคลคูลัส มหาลัยปี1ค่ะ
#ดีกรี
เข้าค่ายสอวนเคมีค่าย1 สองครั้ง
สอบติดคณะสถาปัตย์(หลัก)มหาลัยธรรมศาสตร์และเกษตร
ม.ต้นสอบติดศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปากร
#รับสอนแถว พยาไท สยาม หรือแถวย่านนั้น
#ราคาเป็นกันเอง
#สะดวกสอนออนไลน์ค่ะ


Ao

สวัสดีค่ะ เน้นสอนใช้ความเข้าใจ ลงลึกถึงเนื้อหาค่ะ
จากประสบการณ์นักเรียนทุน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2554
- นักศึกษาทุนเรียนดี ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี พร้อมค่าครองชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554-2559
- นักศึกษาทุนเรียน จาก SCG
และผลงานด้านการสอนอีกมากมายค่ะ
-ทูตวิทยาศาสตร์ไทย ตัวแทนประเทศไทย ไปแลกเปลี่ยนและทัศนศึกษา ณ ประเทศเยอรมัน และสวิตเซอร์แลน

ประสบการณ์ สอนคณิตศาสตร์ ทั้งเด็ก ป.1- ม.1 และ ระดับมหาวิทยาลัย

รับสอนว่ายน้ำ ตั้งแต่เด็กเล็ก - ผู้ใหญ่
ประสบการณ์ : สอนเด็กว่ายน้ำ - ผู้ใหญ่ ราชบุรี ประสบการณ์ 5 ปี ในการสอน และสอน ติวว่ายน้ำเพื่อไปสอบ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017