ประวัติการศึกษา
ม.ปลาย วิทย์คณิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
เกรดเฉลี่ย 3.87 ยกเว้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดเนื่องจาก TOEIC ก่อนเข้ามหาลัยได้ 655/990 ผล TOEIC ล่าสุด 845/990
วิชาที่สะดวกสอน
วิชาที่รับสอน 1.ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ อนุบาล จนถึง วัยทำงาน เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย Gat Onet 9สามัญ TOEIC TOEFL เขียนจดหมายชิงทุน Conversation
2.คณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาล จนถึง มัธยมตัน
3.วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล จนถึง มัธยมปลาย ทั้งเชิงทดลองและเชิงวิชาการ
4.ฟิสิกส์ ประถมปลาย จนถึง มัธยมปลาย
5.ศิลปะ สำหรับเด็กเล็ก
สถานที่สะดวกสอน
ออนไลน์ แนวรถไฟฟ้าbts mrt airport link ฟิวเจอร์พาร์ค MargetVillage คลอง 1- 6 สายไหม ดอนเมือง
ประวัติทุนการศึกษา
-Stapendium Hungaricum ประเทศฮังการี (ไม่ได้ไปเพราะมีโควิด-19)
-HES นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่ไต้หวัน 3 เดือน (ไปช่วง มี.ค.-พ.ค. 2565)
ประสบการณ์การสอน
-วิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาม.ปลายแบบออนไลน์ให้นักเรียนแคนาดา Bell Highschool สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
-วิชาศิลปะและภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ให้เด็กเล็กเรียนbilingual ที่พัทยา เรียนแบบออนไลน์
-วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนพื้นอ่อน ปรับพื้นฐานเข้ามหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
-ติววิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนโชคชัยรังสิต สอบเข้าสวนกุหลาบรังสิต
-วิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
-วิชาฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนปากช่องและรุ่งอรุณวิทยา ชั้น ม.ปลาย แบบตัวต่อตัว 3 คน
-วิชาคณิต ฟิสิกส์ และอังกฤษ นักเรียนสายอาชีพเตรียมสอบเข้าวิศวกรรมโยธา
-ติว gat ไทยและ eng นักเรียนโรงเรียนปากช่อง
-ติวTOEIC นักศึกษา และ วัยทำงาน
-Conversation วัยทำงาน
-ติวอังกฤษ ป.5 สถาบันภูมิปัญญาภัทร
-ติวอังกฤษ ป.6 Onet สถาบันภูมิปัญญาภัทร
-ติวอังกฤษ ป.6 สอบเข้า ม.1 สถาบันภูมิปัญญาภัทร
-ติวอังกฤษสอบเข้า ม .1 ทวีธาภิเษก private
-ติววิทย์-คณิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ชั้น ม.3
-ติวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนปัญจทรัพย์ เนื้อหาภาษาอังกฤษ
-ติวภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม และคณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนแย้มสะอาดรังสิตและโชคชัยรังสิต
-สอนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กเล็ก ชั้น อนุบาล 3
-สอน grammar นักเรียนชั้น Y.4 โรงเรียนนานาชาติ ฮีทฟิลด์
-สอนวิชาเคมีและฟิสิกส์ ชั้น ม.ปลาย แบบออนไลน์
-สอนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระศรี
-Physics for student in International school (Patana BKK) Grade 10

สอนออนไลน์ Bts ตามแนวรถไฟฟ้า Mrt ตามแนวรถไฟฟ้า Siam square คลอง1 คลอง2 คลอง3 คลอง4 คลอง5 คลอง6 ดอนเมือง พญาไท ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว