เรียนฟิสิกส์ ราชบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

พี่ฟ้า

 • ราชบุรี

สวัสดีค่ะ พี่ฟ้านะคะ​ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ รับสอนพิเศษทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมถึง ม.ต้น และเคมี ม.ปลาย เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำแล้วไปทำข้อสอบ สามารถปรับสไตล์การสอนซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียนค่ะ…

ชีววิทยา พี่ณัฐ ณัฐวุฒิ จุฬาฯ สามัญ 80+

 • ราชบุรี

-เคยติววิชาฟิสิกส์ ให้กับเด็กวิศวะ วิทยา ต่างมหาวิทยาลัย
-ประสบการณ์สอนในชมรมโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนในโครงการพสวท. ตั้งแต่ชั้น ม.5
-เคยติวชีววิทยา สำหรับเข้าค่ายสอวน. นักเรียนติด 4 คน
-เคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ (TA) ค่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษ
- จิตอาสากิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อของชมรมฟิสิกส์…

คฤพล พลอยแสง

 • 300 บาท/ชม
 • 8 รีวิว
 • ราชบุรี

#ติวเตอร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สอน online ผ่าน Zoom เท่านั้น
เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการศึกษาทั้งทฤษฏีบทนิยามและการทำโจทย์ที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมและแก้จุดอ่อนของน้องๆเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบในห้องเรียน และการสอบแข่งขันต่างๆ มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี…

ติวเตอร์Dave and Junior

 • 3 รีวิว
 • ราชบุรี

และ นักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
🇬🇧🇨🇳 ระดับ อนุบาล รับสอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เน้นให้น้องซึบซับธรรมชาติของภาษาอังกฤษ ปรับการเรียนตามพื้นฐาน และมีการเสริมความสนุกตามสไตล์ของน้องๆ นำไปใช้ได้จริง และยังใช้ในการสอบเข้าได้อีกด้วย
🧬📈🇬🇧🇨🇳ประถมศึกษาและมัธยมต้น รับสอน วิทยาศาสตร์…

กาญจนา อันชื่น

 • ราชบุรี

นางสาวกาญจนา อันชื่น ชื่อเล่นชื่อ เซ้นท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (วท.บ ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย รวมทั้งสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย สอนสนุก…

SomZa1979

 • ราชบุรี

วิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
มีประสบการณ์ สอนมากว่า 8 ปี
สอนตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 600
ถ้ามีเพื่อนเรียนด้วย 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน ชั่วโมงละ 200 ต่อ คน
ราคาค่าเรียนยืดหยุ่นได้ค่ะ…

ณัฐพล เหลืองสอาด

 • 200 บาท/ชม
 • 1 รีวิว
 • ราชบุรี

สอนวิชาฟิสิกส์
สอนได้ทั้ง
-คณิต ม.ต้น-ม.ปลาย
-วิทย์ ม.ต้น
-ฟิสิกส์ ม.ต้น-ม.ปลาย
ปัจจุบันรับราชการครู สอนในรายวิชาฟิสกส์
มีประสบการณ์สอน 4 ปี
(รับติวเข้า ม.1 / ม.4 / มหาลัย )…

ศุภางค์พงษ์ สงเคราะห์ราษฎร์

 • ราชบุรี

จบการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์สอน
ม.4-6 Math&Phisic
ป4-6 Math
ปัจจุบันทำงาน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
สามารถสอนในพื้นที่ ราชบุรีและบ้านโป่ง…

ครูโบว์ rattanatutor

 • ราชบุรี

❤️ระดับมัธยมปลาย. 👉 ฟิสิกส์ เคมี
❤️เตรียมสอบเข้า ม. 1 ม. 4
❤️เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
🔥การศึกษา🔥 👉👩🏻‍🏫ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต( เกียตินิยม )
🔥ประสบการณ์สอนพิเศษ 4 ปี🔥

Kru C

 • 3 รีวิว
 • ราชบุรี

-ผู้สอนเป็นนิสิตทุน สควค. ได้รับทุนจากสสวท. เรียนตั้งแต่ปี1 จนจบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประสบการณ์สอน 10 ปี ความถนัดในวิชาที่สอน
-กำลังศึกษา ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-รับสอนฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย
-รับสอน Material…