เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่รังสิต

The best tutor

ออนไลน์: วันนี้

จัดหาติวเตอร์ เรียนและจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีสไตส์การสอนไม่น่าเบื่อ สำหรับเด็กๆ ติวเตอร์ไม่เพียงแต่สอนวิชาการแต่มีเกมส์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา เข้ามาเสริมด้วย **เรียนแล้วเกรดเพิ่มขึ้น เรียนดีขึ้น^^


สถาบันสอนพิเศษ LINED SEN

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เลืองพล นัฐกุลนิวิฏฐ์

ออนไลน์: วันนี้

สถาบันสอนพิเศษ LEUNPOL สามารถมาเรียนที่สถาบันหรือจะให้ติวเตอร์ไปสอนที่บ้านก็ได้

เปิดสอนสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป
- เน้นใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
- เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า พนักงานออฟฟิศ ข้าราชการ
- สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงนำไปใช้ได้
- เริ่มต้นไม่ถูก อาย ไม่ต้องกลัว เพราะที่นี้คุณมีเพื่อนๆมากมายคอยให้กำลังใจ

เปิดสอน คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษา 4-6
- ทำโจทย์ไม่เป็น เราช่วยได้
- งงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เราช่วยได้
- เตรียมสอบเพิ่มความมั่นใจ เราช่วยได้
- หาที่เรียนดีราคาถูก เราช่วยได้
***


ปัณณรัตน์ ฉัตรสิริวรุตม์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

จบปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
• Mathematics
• Sciance
• Biology
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ติวสอบ ทบทวนความรู้ สรุปเนื้อหา อธิบายและยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย
มีประสบการสอนกับสถาบันกวดวิชา


พนิดา โยธะพันธ์

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ครูวิทยาศาสตร์ จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนค่ะ


ณัฐพสิษฐ์ ไชยธนัทกุล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐพสิษฐ์ ไชยธนัทกุล

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

จบปริญญาตรี - โท ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถสอนได้ทั้งฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์นะครับ


พันธวัช พึ่งมั่น

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พันธวัช พึ่งมั่น

ออนไลน์: วันนี้

สอนฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย
เพื่อเพิ่มเกรด และสอนพื้นฐาน


ศานิตย์ สุวรรณกล่อม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศานิตย์ สุวรรณกล่อม

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

มีประสบการณ์สอน สอนง่าย เป้นคนตลก
Gat 250
Pat2 180
ฟิสิกส์วิชาสามัญ 80
เคมีวิชาสามัญ 74
เรียนคณะเภสัชศาสตร์​ มศว


Kru wan

ครับผมข้าราชการครูครับสอนวิทยาศาสตร์ ป.6


Tadarat Lordkratok

สวัสดีค่ะ ชื่อธาดารัตน์ หลอดกระโทก ชื่อเล่นวิวค่ะ ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่ คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผ่านมา 3.77 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา 3.64 อยากสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ค่ะ


กมลพงศ์ จันทรสมบัติ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชื่อ กมลพงศ์ จันทรสมบัติ
ชื่อเล่น แมท
ตอนนี้ กำลังศึกษา อยู่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิต มหาลัย ธรรมศาสตร์ ปี2
ประวัติ ได้เกรดรวม 3.43 แคล 1 2. A A สถิติ 1 2 A A


ครูแจม

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สอนง่าย เข้าใจเร็ว เป็นกันเอง ที่สำคัญ ไม่กั๊กความรู้ด้วยค่าาาาา😊


ณัฐวุฒิ ดอกพิกุล

รับสอนวิชาเคมี ม. ต้น ม. ปลายครับ


ปรียาภรณ์ บุญธรรม

มีประสบการณ์การสอนเด็กประถม มีเทคนิคการสอนและเข้าใจเด็กประถมได้เป็นอย่างดี


พรนภัส เพ็ชรทวีพรเดช

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ
ชื่อเล่น - พี่กัม

- การศึกษา -
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต (ห้องเรียนพิเศษ หรือ Gifted YSR GEP รุ่นที่ 13)
- จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ห้องเรียนพิเศษ หรือ Gifted SKR GEP รุ่นที่ 13)
- กำลังเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ห้องเรียนพิเศษ หรือ Gifted SKR GEP รุ่นที่ 13)

- สอนวิชา -
- สอนวิทยาศาสตร์ (อนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1-6)
- สอนคณิตศาสตร์ (อนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1-6)
- สอนภาษาอังกฤษ (อนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1-3)

- สไตล์การสอน -


พัชราภรณ์ อาสว่าง

ชื่อครูน้ำอ้อยคะ
สอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3
และเคมี ม.4-6 คะ


ฟิกรี กีไร

พี่ฟิกเป็นครูสอนชีววิทยาที่สอนสนุก และจะทำให้นักเรียนทุกคนรักชีววิทยาไปด้วย
-พี่ฟิก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ปัจจุบันได้ผ่านการสอบและเข้ารับทุนโครงการสควค. ทุนประเภท premium ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาตร์ เอกการสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต (กำลังเรียน)

ครูพี่ฟิกจะใช้ความรักที่มีต่อชีววิทยามาทำให้น้องที่เรียนชีววิทยารักในวิชานี้ไปด้วย


รดารัตน์ เจียรัมย์

รับสอนพิเศษคณิต-วิทย สอนแถวม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต,ห้างฟิวเจอร์ค่ะ


วราพร พูลศรี

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ครูก้อย จบปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จบปริญญาโท สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีประสบการณ์เป็น Tutor จากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากว่า 20 ปี
เริ่มตั้งแต่ปรับพื้นฐาน อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นกันเองค่ะ

** ติวสอบเข้า เรียนเสริม เพิ่มเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมฯ- ม.ต้น , ชีววิทยา ม.4-5-6 ***


ศิรภัสสร สิงห์พันธ์

สวัสดีคะ ดิฉัน จบคณะครุศาสตร์
มภร.วไลยอลงกรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์//ฟิสิกส์
เคยทำงานที่ ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา
สถาบันติวเตอร์ one 2 one
ปัจจุบัน อยู่ที่ อาชีวปทุมธานี


อนุตรา จันทร์เขียว

ออนไลน์: วันนี้

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย
สอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย
สอนแคลคูลัสและวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย
สอนสนุก เป็นกันเอง เข้าใจผู้เรียนว่าเนื้อหาส่วนไหนที่ต้องเรียนเพิ่มเติม

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018