เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่รังสิต

ณัฐวุฒิ ดอกพิกุล

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

รับสอนวิชาเคมี ม. ต้น ม. ปลายครับ


ครูอรรถพล ศรีเผือก

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อรรถพล ศรีเผือก

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนคณิตศาสตร์จากพื้นฐาน เพิ่มเกรด จนถึงการสอบแข่งขัน จากประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี ด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน


สถาบันสอนพิเศษ LEUNGPOL

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เลืองพล นัฐกุลนิวิฏฐ์

ออนไลน์: วันนี้

สถาบันสอนพิเศษ LEUNPOL สามารถมาเรียนที่สถาบันหรือจะให้ติวเตอร์ไปสอนที่บ้านก็ได้

เปิดสอนสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป
- เน้นใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
- เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า พนักงานออฟฟิศ ข้าราชการ
- สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงนำไปใช้ได้
- เริ่มต้นไม่ถูก อาย ไม่ต้องกลัว เพราะที่นี้คุณมีเพื่อนๆมากมายคอยให้กำลังใจ

เปิดสอน คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษา 4-6
- ทำโจทย์ไม่เป็น เราช่วยได้
- งงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เราช่วยได้
- เตรียมสอบเพิ่มความมั่นใจ เราช่วยได้
- หาที่เรียนดีราคาถูก เราช่วยได้
***


Kru wan

ครับผมข้าราชการครูครับสอนวิทยาศาสตร์ ป.6


P.Neung

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

Bachelor degree Biology from RMUTT
Master degree Microbiology from CMU


T.PIMPAN

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ สนใจเรียนฟิสิกส์เข้าใจง่ายๆ ปูพื้นตั้งแต่เริ่มต้น จนทำโจทย์ได้สบายๆ ติดต่อมาค่ะ


Tadarat Lordkratok

สวัสดีค่ะ ชื่อธาดารัตน์ หลอดกระโทก ชื่อเล่นวิวค่ะ ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่ คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผ่านมา 3.77 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา 3.64 อยากสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ค่ะ


กฤตนน จิตต์อารีย์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ประธานรุ่นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปี 58
ปัจจุบันศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ปี 3


ปรียาภรณ์ บุญธรรม

มีประสบการณ์การสอนเด็กประถม มีเทคนิคการสอนและเข้าใจเด็กประถมได้เป็นอย่างดี


พัชราภรณ์ อาสว่าง

ชื่อครูน้ำอ้อยคะ
สอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3
และเคมี ม.4-6 คะ


ฟิกรี กีไร

พี่ฟิกเป็นครูสอนชีววิทยาที่สอนสนุก และจะทำให้นักเรียนทุกคนรักชีววิทยาไปด้วย
-พี่ฟิก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ปัจจุบันได้ผ่านการสอบและเข้ารับทุนโครงการสควค. ทุนประเภท premium ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาตร์ เอกการสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต (กำลังเรียน)

ครูพี่ฟิกจะใช้ความรักที่มีต่อชีววิทยามาทำให้น้องที่เรียนชีววิทยารักในวิชานี้ไปด้วย


รดารัตน์ เจียรัมย์

รับสอนพิเศษคณิต-วิทย สอนแถวม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต,ห้างฟิวเจอร์ค่ะ


วราพร พูลศรี

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ครูก้อย จบปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จบปริญญาโท สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีประสบการณ์เป็น Tutor จากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากว่า 20 ปี
เริ่มตั้งแต่ปรับพื้นฐาน อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นกันเองค่ะ

** ติวสอบเข้า เรียนเสริม เพิ่มเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมฯ- ม.ต้น , ชีววิทยา ม.4-5-6 ***


ศิรภัสสร สิงห์พันธ์

สวัสดีคะ ดิฉัน จบคณะครุศาสตร์
มภร.วไลยอลงกรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์//ฟิสิกส์
เคยทำงานที่ ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา
สถาบันติวเตอร์ one 2 one
ปัจจุบัน อยู่ที่ อาชีวปทุมธานี


วรินทร์พร ชนินทรวิโรจน์

วรินทร์พร ชนืนทรวิโรจน์(เฟิน). ปี2คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
เคยสอนการบ้านภาษาอังกฤษเด็กประถม มัธยม เน้นแกรมม่า สอนพื้นฐานเคมีม.ปลาย


Pichitpon Mungkasem

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิชิตพล มุ่งเกษม

ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ , Master of Science, Mc Gill university, Canada.
นักเรียนทุนพระเทพฯ
นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์
นักเรียนทุน สวทช
อาจารย์พิเศษสวนกุหลาบวิทยาลัย
เคยสอนเด็กติดแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช และสอบเข้าโรงเรียน เตรียมอุดม หอวัง สวนกุหลาบ ฯลฯ

สอนสนุก เข้าใจง่าย มีเทคนิคในการสอน


พัฒนศักดิ์ รอดภัย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พัฒนศักดิ์ รอดภัย

สวัสดีครับ รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม วิชาเคมี ม.ปลาย และมหาวิทยาลัยเคมีวิเคราะห์ จบ วิทย์เคมี มธ. ครับ สอนแถวรังสิต ราคา ชม. ละ 300 บาท ต่อรองได้ครับ


พี่ดรีม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัชชา ชวดบัว

รับสอนการบ้าน
คณิตศาสตร์
สังคม
ภาษาอังกฤษ(เน้นพูดคุย)
ป.3-ป.6 คะ
เรียนที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต


พี่มุก

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุนิสา วิโวจน์วัฒนกุล

ประวัติการศึกษา
1.จบมัธยมศึกษา (ตอนต้น) ห้องควีนจากร.ร.สายปัญญารังสิต
2.จบมัธยมศึกษา (ตอนปลาย) สายวิทย์-คณิต จากร.ร.สายปัญญารังสิต
3.ปริญญาตรี:คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
*นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ (ทุนเฉลิมราชกุมารี)*


พี่แบงค์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฤทธิเกียรติ กตาธิการ

สวัสดีครับ ชื่อแบงค์นะครับ ตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จบจาก รร เตรียมทหารครับ ยินดีที่จะสอนครับ
สอนสนุกแน่นอน ผมเคล็ดลับเพียบๆ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017