เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่รังสิต

เอกสิทธิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เอกสิทธิ์ พัชระวิทยานันท์

สวัสดีครับผม ผมเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์นะครับ สอนให้เข้าใจหลักการเริ่มจากปรับพื้นฐานและไล่จากง่ายไปยากครับ ผมสอนระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และ มหาวิทยาลัย(วิศวกรรมศาสตร์) โปรแกรมเขียนแบบด้วย Solidworks


อนุตรา จันทร์เขียว

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย
สอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย
สอนแคลคูลัสและวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย
สอนสนุก เป็นกันเอง เข้าใจผู้เรียนว่าเนื้อหาส่วนไหนที่ต้องเรียนเพิ่มเติม


ชลธิชา

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ประถม , มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นคนง่ายๆเป็นกันเองค่ะ สนใจเรียนใกล้ๆแถว คลอง6 ธัญบุรี ได้นะคะ


คณิน สอนวินิจฉัย

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับ ผมชื่อครูคณินนะครับ ปัจจุบันเป็นครูที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สอนวิชาคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกครั้งก่อนจะเรียนผมจะประเมินผู้เรียนก่อนเสมอ เพราะพื้นฐานผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน เพื่อที่จะออกแบบการสอนให้ตรงกับผู้เรียนที่สุด...


จิรนาถ นาโควงศ์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ครูจิค่ะ
ครูมีประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาและ ม.ต้น 8 ปี ใจดีรักเด็กค่ะ^^


Nattharat Chiengthong Biew

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐรัตน์ เชียงทอง

ม ปลาย นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.93
กำลังศึกษาอยู่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 2


สถาบันสอนพิเศษ LEUNGPOL

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เลืองพล นัฐกุลนิวิฏฐ์

ออนไลน์: วันนี้

สถาบันสอนพิเศษ LEUNPOL สามารถมาเรียนที่สถาบันหรือจะให้ติวเตอร์ไปสอนที่บ้านก็ได้

เปิดสอนสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป
- เน้นใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
- เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า พนักงานออฟฟิศ ข้าราชการ
- สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงนำไปใช้ได้
- เริ่มต้นไม่ถูก อาย ไม่ต้องกลัว เพราะที่นี้คุณมีเพื่อนๆมากมายคอยให้กำลังใจ

เปิดสอน คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษา 4-6
- ทำโจทย์ไม่เป็น เราช่วยได้
- งงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เราช่วยได้
- เตรียมสอบเพิ่มความมั่นใจ เราช่วยได้
- หาที่เรียนดีราคาถูก เราช่วยได้
***


Waralak Lim

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

เป็นคุณครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาตร์-ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ม.5 มีประสบการณ์ในการสอนมามากว่า 15 ปี สอนที่หมู่บ้านพรพิมาน ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ค่ะ


เขม

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อ น.ส. สุพัฒน์ตรา สอนสลับ (เขม)
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์สอนพิเศษ
ติว วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 สวนกุหลาบ
ติว โอเน็ต ป.6 ม.3
ติวการบ้าน ป.6


Yossawadee Siritanneung

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ยศวดี ศิริตันหนึง

เรียนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะไฟฟ้า เกรด 3.68
เคยสอนคณิตศาสตร์ในระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น
สามารถสอนและประยุกต์โจทย์ให้เข้าใจได้ดี
เป็นคนใจเย็น สามารถรับมือกับเด็กได้ดีค่ะ


ครูอรรถพล ศรีเผือก

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อรรถพล ศรีเผือก

ออนไลน์: วันนี้

สอนคณิตศาสตร์จากพื้นฐาน เพิ่มเกรด จนถึงการสอบแข่งขัน จากประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี ด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน


ทิพย์เกสร ปานม่วง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทิพย์เกสร ปานม่วง

นางสาวทิพย์เกสร ปานม่วง ชือ่เล่น อ้อ อายุ22ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์


นายศุภพงศ์ ลิขิตอำนวย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภพงศ์ ลิขิตอำนวย

สวัสดีครับผมเป็นนักศึกษา
-คณะเศรษฐศาสตร์ ปี2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รับสอบคณิตศาสตร์ อนุบาลปีที่1-มัธยมต้นปีที่3
-pat 1 คะแนน 110 ปี2558


สุกัญญา ปิ่นเพ็ชร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุกัญญา ปิ่นเพ็ชร

มีวิดิโอ

หลักสูตรจินตคณิต
พัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกในวัยแห่งการเรียนรู้ วัย 4-12 ปี โดยใช้ลูกคิดแบบญี่ปุ่น หลักสูตรจากไต้หวัน พื้นฐานการบวก ลบเลข และการจินตภาพอย่างรวดเร็ว การคูณ หาร โดยลูกคิดอย่างชำนาญ


สุปรียา ราชูพิมล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุปรียา ราชูพิมล

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ
- ดิฉันศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่4. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เน้นสอนแบบใช้ภาพ จินตนการ
- ถนัดสอนระดับชั้นประถมศึกษา
- สถานที่ ห้างเซียร์รังสิต ถึง สายคลองรังสิต 1-7
- วันเสาร์ อาทิตย์ สะดวกทั้งวันค่ะ
- วันจันทร์ถึงศุกร์ สะดวกช่วงเย็นค่ะ


Kru Lukpla TFT

อาชีพหลัก : ครูสอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น
เป็นครูในโครงการ Teach For Thailand

จบเกียรนิยมอันดับ2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
สะดวกแถวๆฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ถ้าสอนในมธ.ได้ก็ดีค่ะ

เป็นครูตัวเล็ก น่ารัก และใจเย็นค่ะ


ธีรพงษ์ ( ครูเบิร์ด )

สวัสดีครับ ผมครูเบิร์ดนะครับ จบการศึกษาจากสาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกีรตินิยมอันดับสอง ปัจจุบันรับราชการเป็นครูชำนาญการ สอนวิชาคณิตศาสตร์ รร. มัธยมในจังหวัดปทุมธานีครับ รับสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น - ปลาย แบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มครับ รับสอนแถว เมืองปทุม รังสิต คลองหลวง ดอนเมือง ครับ 😁


ฝัน

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

กำลังศึกษา วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


มิวมิว

สวัสดีค่ะ ชื่อมิวค่ะ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ1
ปัจจุบันทำงานด้านบัญชี มีความถนัดในเรื่องคณิตศาสตร์ การคำนวณ
มีทักษะในการสอนที่ทำให้น้องๆเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากผ่านกิจกรรมที่ต้องอยู่กับผู้คนมากๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัยและที่บริษัท อีกทั้งยังมีนิสัยร่าเริง เฮฮา สนุกสนาน ไม่เครียด จะเรียนแบบสนุกและได้ความรู้อย่างแน่นอน


เปรม

สวัดดีคับ พี่ชื่อ premwt เรียกสั้นๆว่าเปรมก้อได้คับ ปัจจุบันเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ คณะSIIT สาขา Engineering Management ปี3 พี่จะถนัดพวกวิชาคำนวนคับ การสอนก้อจะเน้นให้น้องๆฝึกทำโจทย์ โดยพี่จะทำการสรุปและอธิบายเนื้อหานั้นๆก่อนคับ สำหรับน้องๆที่สนใจก้อติดต่อมาได้เลยน่ะคับ ---- Note: พี่จะเน้นสอนมัธยมมากกว่า

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017