เราจะช่วยคุณหาครูสอนเศรษฐศาสตร์

ครูสอนเศรษฐศาสตร์ที่รังสิต

A. Pornchai

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พรชัย เพ็ชรทวีพรเดช

ออนไลน์: วันนี้

Education:
- Master of Business Administrator (Major) Management (MBA) of MUT
- B.Ind.Tech (Electrical Engineering (Major) Computer Engineering of MUT


Hobby :
- Photographer

Teaching Subjects:
- Acc , Econ , Operation Mgmt, Business Research, MIS
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น word excel pp การใช้งานอินเตอร์เนต
- Basic Computer and Network
- Internet of Things (IOT) / Arduino IDE / ThingSpeak / Blynk / NETPIE / Line Notify***
- Programming in HTML / CSS / C, C++/ PHP / Algorithrm / Data Structures *
- Business Administrator *
- Computer for Working* (Microsoft Office 365 , 2016, 2013


พี่บอย

สอนสนุก. เรื่องเยอะ ไม่น่าเบื่อ


นางสาววิลาวรรณ เสรีวัฒนาถาวร

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

มีใจรักในการสอนและเอาใจใส่น้องมากๆค่ะ


จิดาภา ทองดอนกระเดื่อง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จิดาภา ทองดอนกระเดื่อง

ชื่อเล่นว่า สุกี้ ค่ะ
ปัจจุบันอายุ 25 ปี จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 1
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการตลาดค่ะ


วรวิทย์ เกล้าวิกรณ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ศาสตร์อุตสาหกรรม (B.ECON) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
1) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Investment Project Feasibility Study)
- ผุ้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Control Auditor)
2) บริษัท เบทาโก จำกัด (มหาชน)
- ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Control Auditor)
3) บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- วางแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategic Planning)
- พัฒนาธุรกิจ (Business Development)
4) บริษัท เด็นโซ่


พิมพ์ณดา เปาเส็ง

ชื่อ ออยนะคะ รับติววิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เศรษฐศาสตร์ ค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737