เรียนภาษาไทย ร้อยเอ็ด ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Hoang Ngoc Huyen

  • 1 รีวิว
  • ร้อยเอ็ด

#รับสอนภาษาเวียดนาม สามารถสอนตั้งแต่พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน
#รับสอนออนไลน์สำหรับท่านที่ไม่สะดวกหรืออยู่ไกล และ สอนในห้องเรียนสำหรับท่านที่อยู่จ.ร้อยเอ็ด หรือ ใกล้เคียง
....... มีเทคนิคการสอนที่ทำให้ท่านเรียนเรวขึ้นและจดจำได้ง่าย......
####ราคาถูก ราคามิตรภาพ####

Warissara Tungmun

  • ร้อยเอ็ด

✅กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
✅ สามารถสอน การฝึกเขียน ฝึกอ่านออกเสียง และ และหลักการใช้ภาษาไทยให้กับ เด็กๆได้
✅รับสอนในรูปแบบออนไลน์
✅ประสบการณ์ในการทำงาน เคยเป็นพี่เลี้ยงสอนพิเศษ ให้เด็กช่วง อนุบาล ถึง ประถมศึกษา
✅สามารถรับสอนพิเศษได้ ในช่วง…

Kru Jubjang

  • ร้อยเอ็ด

-ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเน้นให้เก่งภาษาตั้งแต่เด็ก
-สอนพิเศษทุกวิชาช่วงชั่นอนุบาลถึงป.2
-รับสอนการบ้าน
-ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับเด็กและชาวต่างชาติที่ต้องการเน้นการสนทนาได้
#สอนทุกรายวิชาของชั้นประถมวัยและประถมเน้นภาษา

ธัญกมล

  • ร้อยเอ็ด

สวัสดีค่ะ ยินดีสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียน สำหรับน้องประถม(วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย)นะคะ ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น สอนตามหนังสือเรียน พาทำการบ้านได้นะคะ

อ.ยุทธจักร ลำจวนจิตร์

  • ร้อยเอ็ด

เจ้าของ "บ้าน The Master"
ที่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น
สโลแกนของเรา คือ
"We mean your success
(เราจริงจังต่อความสำเร็จของคุณ)."

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่ร้อยเอ็ด

ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ