เรียนภาษาฝรั่งเศส ร้อยเอ็ด ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ชญาณิศา ติ๊บปะละ 🇫🇷

  • 1 รีวิว
  • ร้อยเอ็ด

➡ ใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน และติดต่อกับคนฝรั่งเศสมากว่า 8 ปี
💙 มาเรียนกันนะคะ ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด แต่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ค่ะ ^____^
🤍 คอร์สที่เปิดสอน :: ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน / เพิ่มเกรดในโรงเรียน, มหาวิทยาลัย / การสนทนาเบื้องต้น / เตรียมตัวสอบวัดระดับ DELF A1 - A2 - B1 / Grammar…

ภัคธีมา ไชยจันทรา ( ครูตาล )

  • 190 บาท/ชม
  • 12 รีวิว
  • ร้อยเอ็ด

วิชาเลือกเสรี ภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
- เคยเข้าร่วมการจดบันทึก Guinness World Record “Largest Computer Class in the World” โดย Dr. Subramonian, Dr. R. V. Arts and Science College, India ในปี 2006
- เคยร่วมจัดงาน “หน้าต่างสู่ภาษาตะวันตก” ชมรมภาษาตะวันตก…