เรียนภาษาเกาหลี ร้อยเอ็ด ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

eunnie

  • 1 รีวิว
  • ร้อยเอ็ด

รับสอนภาษาเกาหลี ระดับต้น
-แกรมม่า ฟัง พูด อ่าน เขียน
-การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
-ติวเตรียมพร้อมก่อนสอบ + Pat
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในภาษาเกาหลี , ผู้ที่อยากเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และ เรียนรู้ภาษาหรือวัฒนธรรมก่อนไปเที่ยว หรือ อาศัย ในประเทศเกาหลีใต้…

Korean by athicha

  • ร้อยเอ็ด

รับสอนภาษาเกาหลีระดับต้น
-ไวยากรณ์เบื้องต้น
-การสนทนาในชีวิตประจำวัน
-สอบ topik I
-สอบทำงานที่เกาหลี EPS-Topik…

ครูปาล์ม 하린 쌤

  • 130 บาท/ชม
  • 10 รีวิว
  • ร้อยเอ็ด

⭕จบการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาภาษ าเกาหลี
⭕Intensive course level 3-4 Ewhalanguage center, Ewhawomans university.
⭕เป็นติวเตอร์อิสระ ผ่านงานสอนสถาบันภาษา และโรงเรียนสอนเพื่อสอบ Eps-topik
⭕ผ่านประสบการณ์เป็นล่ามในบริษัทเกาหลี
???????????????? ตอนนี้เปิดรับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ…

ครูอัทธ์

  • 200 บาท/ชม
  • 2 รีวิว
  • ร้อยเอ็ด

- 2558 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) ได้รับเลือกเข้าฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม ในโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 สพฐ. รุ่นที่ 2 (ภาษาเกาหลี)
ณ มหาวิทยาลัยฮันกุก ประเทศเกาหลี
ประสบการณ์
- 2556 ( ระยะเวลา 3 เดือน ) โรงเรียนกัญญากรภาษาลำปาง(parttime) ตำแหน่งครูสอนภาษาเกาหลี
- 2556 ( ระยะเวลา 6…