คุณสอนภาษาไทยใช่หรือไม่? กดที่นี่เพื่อสร้างโปรไฟล์ฟรีสำหรับค้นหานักเรียน

ครูสอนภาษาไทยที่อำนาจเจริญ

📍รับสอนพิเศษภาษาไทย ป.1-ม.6 เเละบุคคลทั่วไป
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรียตินิยมอันดับสอง
- กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-มีประสบการณ์ด้านการสอน
-สอนความรู้ระดับพื้นฐานถึงระดับลึก การอ่าน การเขียน หลักภาษา


การทำอาหารคือปัจจัย4ในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีเทคนิคในการทำอาหารก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น


Worawich

อำนาจเจริญ

จบครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.66 เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คติในการสอน
ต้องดี ต้องเก่ง มีความสุข และนำความรู้ไปใช้ได้จริง


ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ (เบียร์)

สอนออนไลน์ อำนาจเจริญ

เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ชอบสอนเด็กเล็กๆ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหิดล
6ปี ที่กรุงเทพฯ สอนตั้งแต่ ป.3- มหาวิทยาลัย
สอนวิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ต้น
ภาษาอังกฤษ ประถม-มหาวิทยาลัย
สอนแบบตัวต่อตัว


NUTCHAWANA

อำนาจเจริญ

รับสอนภาษาไทย ระดับประถม และ มัธยม


Fern Apinya

อำนาจเจริญ

- ปริญญาตรี จุลชีววิทยา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- สามารถสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา หรือวิชาอื่นๆที่น้องอยากเรียน
- ประสบการณ์เป็น sale ในสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี


Chayaporn

ยืนยัน 1 รีวิว

สอนออนไลน์ ยโสธร +4 สถานที่เพิ่มเติม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา
ประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี
- สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
- วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ในระดับประถมศึกษา
- สอน 5 วิชาหลัก ในระดับประถมศึกษาตอนต้น


อายุ 59 ปี ทำงานกับเด็กมาตลอดชีวิต สามารถสอนเด็กปกติและเด็กพิเศษได้ วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา


หทัยพัชร์ กุลบุตร

สอนออนไลน์ ยโสธร

สนใจติดต่อทาง facebook#เชริท์หา Hathaipat Kun

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 BestKru