เรียนภาษาไทย บุรีรัมย์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ชนัณฎ์คภัสร์ ชัยมงคลธัมสณ์

 • บุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ชื่อเล่นครูณัม หรือเรียกครูณรัลย์ ก็ได้ค่ะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนบัณฑิตน้อย 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
- มีประสบการณ์การสอนทั้งในโรงเรียนรัฐและเอกชน…

กิตติยา มุ่งชอบกลาง

 • บุรีรัมย์

-สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
-สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
-สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อเตรียมสอบนักเรียนเตรียมทหาร…

หนึ่ง วัชรากร

 • บุรีรัมย์

มีประสบการ์ณการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม มัธยม และเพื่อการเตรียมสอบในระดับ ม.ปลาย เคยสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเด็กตั้งแต่ ป.2/3 ม.3/4/5/6 ไปจนถึงน้องๆป.ตรี (ทั้งภาษาอังกฤษและวิชาเรียนในมหาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ผู้สอนจบ) แนวทางการสอนจะแทรกเกร็ดต่างๆ รวมถึงวิธีใช้พจนานุกรมแบบหลุดโลก…

นายวิสิทธิ์ มากะเต

 • บุรีรัมย์

ชื่อนายวิสิทธิ์ มากะเต ข้าราชการครู จังหวัดสุรินทร์ สอนวิชาภาษาไทย เริ่มปฏิบัติการสอนปีการศึกษา 2552 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ประสบการณ์สอน 10 ปี ถนัดวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น…

ธาริตา สถาน

 • 300 บาท/ชม
 • บุรีรัมย์

การเรียนภาษาไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิด
การเรียนภาษาไทย เริ่มง่าย ๆ เพราะภาษาไทยนั้นอยู่รอบ ๆ ตัวคุณ
เพียงคุณตื่นขึ้นมา พูดกับตัวเองง่าย ๆ ว่า "สวัสดี วันนี้สดชื่นจังเลย"
คุณก็ได้เริ่มต้นการใช้ภาษาไทยง่าย ๆ พร้อมกับเช้าที่สดใส
ลำดับต่อไปก็จะเป็นการเปิดใจเรียนรู้...ไปด้วยกัน...…

Naphasorn Buarut

 • บุรีรัมย์

Hello, I'm Teacher Naphasorn Buarut, but you can call me Nomnam if you prefer. I graduated with first-class honors from Buriram Rajabhat University and have extensive experience working with students of all levels. I've taught English at Nonghongpittayakhom School, worked at Kumon Taweekit…

เพ็ญพิศุทธ์ ลอยทอง (ผึ้ง,น้ำผึ้ง)

  ๒. เรามีผู้สอนวิชาภาษาไทย, และ สังคมศึกษา ในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ
  จบเอกสังคมศึกษา ๑ ท่าน (ครู เพ็ญพิศุทธ์ (ผึ้ง) หญิง อายุ ๔๑ ปี)
  ๓. เรามีผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๑ ท่าน (ชาย อายุ ๖๐ ปี) สอนทุกระดับถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ
  ทุกท่านจบด้านการศึกษาค่ะ และยินดีสอนนักเรียน…

  อยากเรียนภาษาไทยตัวต่อตัวที่บุรีรัมย์ ต้องมีอายุเท่าไหร่

  เว็บของเรามีครูรับสอนภาษาไทยที่ บุรีรัมย์ หลายท่าน และมีคอร์สมากมายสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะเป็นใครก็สามารถเรียนจนเก่งภาษาไทยได้

  เรียนภาษาไทยที่บุรีรัมย์มีประโยชน์ใดบ้าง

  บทเรียนจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียนของผู้เรียน จุดประสงค์เรียนพิเศษภาษาไทยที่พบบ่อย เช่น
  - ติวภาษาไทยเสริมเพิ่มเกรด
  - สอนการบ้านวิชาภาษาไทย
  - ติวเตรียมสอบวิชาภาษาไทย, เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ม.4 หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  - ติวเตรียมสอบ 7 วิชาสามัญ ภาษาไทย
  - การเตรียมสอบเข้าทำงาน, ติวสอบข้อสอบ ก.พ.
  - ติวสอบปลายภาคเรียนวิชาภาษาไทย (หลักภาษา)
  - เรียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ, การพูดในโอกาสต่าง ๆ
  - เรียนการเขียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการเขียนสร้างสรรค์, การเขียนเรื่องสั้น, การเขียนในโอกาสต่าง ๆ
  หากนักเรียนมีจุดประสงค์การเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถแจ้งคุณครูสอนภาษาไทย เพื่อที่ติวเตอร์จะได้ปรับการสอนให้เข้ากับจุดประสงค์การเรียนของนักเรียน

  ครูรับสอนภาษาไทยที่บุรีรัมย์มีคอร์สสอนภาษาไทยอะไรบ้าง

  เพราะครูที่รับสอนภาษาไทยที่บุรีรัมย์มีหลายท่าน นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาไทยที่บุรีรัมย์เลือกลงเรียนได้หลายบทเรียน/หลักสูตรตามต้องการ เช่น
  - ภาษาไทยพื้นฐาน ตัวอักษรภาษาไทยและสระภาษาไทย
  - หลักภาษาไทย
  - วรรณยุกต์และการอ่านออกเสียงภาษาไทย
  - เรียนไวยากรณ์ภาษาไทย (คำนาม, สรรพนาม, คำบุพบท, กริยา, วิเศษณ์, สันธาน, อุทาน)
  - การแต่งประโยคภาษาไทย การแต่งร้อยกรองร้อยแก้ว และการอ่าน
  - วรรณกรรมและวรรณคดีไทย วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย
  - การอ่านจับใจความภาษาไทย
  - การเขียนภาษาไทย การเขียนสร้างสรรค์
  - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  กรณีนักเรียนต้องการเรียนหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม ติวเตอร์ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้