เรียนชั้นปีที่ 4 คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
-สามารถสอนตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย วรรณกรรม
-สามารถติว ปูพื้นฐานวิชาสังคมศึกษาเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน หรือติวเพื่อสอบo-net
-สามารถปูพื้นฐานภาษาจีน

บางนา ปทุมวัน พระโขนง ราชเทวี สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว