เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่อ่อนนุช

P' Joom+

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

Hi Everyone,

Actually, I am not a teacher. I work as a customer service representative but I am interested in English and teaching.

I really realize that English is important for study, work and daily life. I have worked for foreign companies and dealt with colleagues and customers from many countries in Asia, Europe and USA for many years. English is an important tool to my work.

Some years ago, I spent my time for taking English Language Teaching Course (ELT) at King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT).

I am confident that my English Teaching knowledge that


Panghorm

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กมลชนก เหลืองอุทัย

Hi there!
I'm very glad to help you to improve all your English skills listening speaking reading and writing. I was English tutor for a lil kids last 5 years and I just went back from Sydney last January 2016. If you want to enjoy learning lesson and gain more knowledge, let's start today!


ภคมน ดวงมาลารักษ์

นางสาวภคมน ดวงมาลารักษ์
อายุ29
จบจากมหาวิทยาลัยนครราชสีมา เอกภาษาอังกฤษ
อาศัยอยู่ลาดพร้าว สอนวิชาภาษาอังกฤษ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737