เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่บางกรวย

I graduated with a bachelor's degree in film production and the curriculum for teaching Thai to foreigners. I have a teaching method that feels challenging and fun.

I have taught Thai to foreigners for over 1 year, including teaching via online channels and at home as well as teaching foreign volunteers in Thailand.

Training Experience / Certificate

Sumaa Language and Culture Institute
Teaching Thai to foreigners course
October 2019 - November 2019

Institute for Human Rights and Peace Studies, Mahidol University
Workshop on Designing for the future 5
June 2019 - June 2019

Faculty of Liberal


......สอนศิลปะตัวต่อตัว
โดยเน้นพัฒนาตัวตนและดึงศักยภาพของผู้เรียน ผ่านการสร้างงานศิลปะ (Art therapy and Creative Art) ใส่ใจถึงบุคคลิกภาพและอุปนิสัยของผู้เรียน เพื่อจะสร้างแนวทางในการสอนให้สอดคล้องกัน
•ฝึกการคิดเป็นภาพ และความคิดเชื่อมโยง
•ถนัดแนวศิลปะสร้างสรรค์และการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล
•ศิลปะและการออกแบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งเรียนต่อหรือการทำงานพื้นฐาน
.....รวมทั้งการนำความรู้ไปต่อยอดในงานได้ด้วยตัวเอง ยินดีให้คำแนะนำหลังการเรียนตลอดชีพ อุปนิสัยนิสัยดีเป็นพี่เป็นน้อง หรือทำงานออกแบบร่วมกันต่อได้ ในฐานะคู่ค้าค่ะ
•บริการในส่วนอื่นๆ เช่น สอนและการออกแบบสื่อโฆษณา (Graphic Design)


ชื่อพราว ( idline prawpraww )
จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย มศว . ประสานมิตร
คณะศิลปกรรม เอกออกแบบเครื่องประดับ
มีประสบการณ์การสอน มากกว่า 6 ปี
รับสอนทั้งแบบตัวต่อตัว และ เป็นครูพิเศษตามสถาบันติว
- มีประสบการณ์การสอนศิลปะเด็กเล็กและเด็กโตมา 3 ปี ที่บ้านอาจารย์ ชลิตอาร์ทแอนแกลลอรี่
- เป็นคุณครูพิเศษ ตามสถาบันติว 2 ปี
- สามารถสอนศิลปะ ผู้ใหญ่ที่มีความสนใจ เน้นฝึกทักษะ สมาธิ ทำให้เพลิดเพลิน
- สามารถสอน วาดเส้น ระบายสี น้ำ น้ำมัน วาดภาพเหมือน ติวเตรียมสอบ ศิลปะศิลพื้นฐาน(ประวัติ) ปั้นดิน และ สอนทำพอตเพื่อเอาเข้ายืนสอบ
-สอนออกแบบเครื่องประดับ
วิธีการสอนจะแตกต่างกันไปเน้นให้มีความชื่อนชอบและรักในสิ่งที่ทำ


จัดหาติวเตอร์ มาร่วม 7 ปี และติวเตอร์ในศูนย์กว่า 2,000 คน เรียนและจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีสไตส์การสอนไม่น่าเบื่อ สำหรับเด็กๆ ติวเตอร์ไม่เพียงแต่สอนวิชาการแต่มีเกมส์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา เข้ามาเสริมด้วย **เรียนแล้วเกรดเพิ่มขึ้น เรียนดีขึ้นอย่างเห็นผล และสำหรับผู้ใหญ่ เราก็มีการเสริมทักษะในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ ทั้งแบบรายชั่วโมงและรายคอร์ส

**แต่ย้ำว่า ราคาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการได้รับโปรไฟล์ติวเตอร์ที่มีคุณภาพ**

***และที่สำคัญสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้จนกว่าคุณจะพอใจ*** (หากรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป)

สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะ


การศึกษา
ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการศึกษา
เกรดเฉลี่ยม.ต้น3.99 ม.ปลาย3.93
เกรดเฉลี่ยคณิต4.00 5เทอม
ตัวแทนสอบคณิตเพชรยอดมงกุฏ
เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับจังหวัด
เข้าค่ายสอวน.ชีวะ
รางวัลชมเชยการแข่งขันสารานุกรม ระดับประเทศ
และตัวแทนโรงเรียนแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย
และอื่นๆ
ประสบการณ์สอน
1.สอนคณิตม.ต้นม.ปลาย
2.สอนชีวะม.ปลาย
3.สอนภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมต้น-ปลาย


สวัสดีค่ะ ชื่อครูโบว์ค่ะ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน

รับสอนภาษาจีนตัวต่อตัว และเป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อนๆครู และน้องๆติวเตอร์ ที่คอยดูงานที่เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละวิชาให้กับครูแต่ละท่านค่ะ

กลุ่มเล็กๆของเราเกิดขึ้นจากการที่โบว์ค้นหางานสอน
ใน best kru เพื่อที่จะสอนเองค่ะ โดยข้อมูลผู้เรียนที่
ได้มาถ้าตรงตามความต้องการเราก็สอนกันไปยาวๆค่ะ

สำหรับข้อมูลผู้เรียนที่ได้มา หากไม่ตรงตามความต้องการ เราก็จะไม่ทิ้งนักเรียนค่ะ จะช่วยหาครูที่เหมาะสม ที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนจนได้ค่ะ

จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และนักเรียน
ให้ช่วยหาครูวิชาอื่นๆ ไปเรื่อยๆ จนมีฐานข้อมูลของครู


-ครูโต้ง
-อายุ24ปี
-จบการศึกษาเกียรตินิยมจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-รักในงานสอน สอนสนุกและเชี่ยวชาญในรายวิชาสังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,ศาสนา,หน้าที่พลเมือง) และภาษาไทย
-ยินดีทำคอร์ส ไทย-สังคม สำหรับผู้ที่ต้องการ


📚 Let's Learn Together 🎻

| English | Math | Art | Cello | Piano | Drum |
| Baby | Children | Student School | University |
| Nature | Green | Hiking | Camping |

ปริญญาโท MBA จากประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี Business Administration จาก Mahidol University International College

มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Certification
Central Saint Martins (London) : Product Design
Le Condon Bleu School (London) : Culinary Course (2004)
University of Victoria, Canada : ESL (1999)
University of Ohio, USA : ESL (1995)
Christchurch School, New Zealand : ESL (1993)


สวัสดีค่ะ ครูณัฐ

ความเป็นมา:
ปัจจุบันประกอบอาชีพครูและอาจารย์พิเศษ ครู👩‍💼
มีประสบการณ์สอนและงานด้านการศึกษาร่วม14ปี
ตั้งแต่ระดับ
👶🏻👧🏻ปฐมวัย
👷🏻‍♀️👷🏻‍♂️มัธยมศึกษา
🤹🏻‍♀️🤹🏼‍♂️กระตุ้นกลุ่มเด็กที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ
ให้สามารถเรียนร่วมในสถานศึกษา
ครูมีประสบการณ์สอนในกลุ่มโรงเรียนหลักสูตรทางเลือก/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรวิชาการ /ตลอดจนเป็นวิทยากรพิเศษในหน่วยงาน องค์กรทั้งรัฐและเอกชน

☘️การให้บริการ☘️
-เปิดบ้านเรียนชื่อ #ครูณัฐสาย4home school
(นัดดูopenhouseได้ค่ะ)
-ให้บริการสอนพิเศษตามบ้านผู้เรียนแบบตัวต่อตัว👩‍👦
-สอนพิเศษ และกระตุ้นในเด็กที่มีผลการเรียนอ่อนรวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


สวัสดีค่ะ
ขวัญจบการศึกษาชั้นปริญญาตรี
จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

• รับสอนการบ้าน ติวสอบ นักเรียนชั้น อ.1-ป.3 ทุกวิชา
• รับสอนการบ้าน ติวสอบ นักเรียนชั้น 4-ม.6
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์สอนพิเศษ 4 ปี


ชื่อ-นามสกุล : ธนัชพร จีนโต
ชื่อเล่น : เดียร์

การศึกษา : สาธารณสุขศาสตร์ / วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรและ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สถานที่ทำงาน สถาบันบำราศนราดูร

ปัจจุบันรับงานสอนติวเตอร์วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
ระดับชั้น อ. - ป.6
และงานวิทยากรต่างๆ

ขอบคุณค่ะ


ปริญญาตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ปริญญาบัณฑิต ป.บัณฑิต(หลักสูตรและการสอน)
ปริญญาโท ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์)
ประสบการในการสอนกว่า19ปี สอนในโรงเรียนเอกชนในระบบชื่อดัง5ปี เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ(tutor) 8 ปี สอนใน tutor กว่า 17ปี สอนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน จนถึงอุดมศึกษา แบะบุคคลทั่วไป ทั้งคอร์ส เสริมพัฒนาการ พื้นฐาน เพิ่มเกรด สอบวัดระดับความรู้ สอบแข่งขัน สอบเข้าทุกระดับชั้น ทุกรายการ การสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง เป็นกันเอง เข้าใจง่าย
ติวเข้ม เพื่อเตรียมสอบเข้า สอบแข่งขัน และสอบวัดความรู้ต่างๆทุกรายการ ทั้งในและต่างประเศ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เก็บพื้นฐานให้ทั่งหมด


จบปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส จากประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นติวเตอร์มาสามปีแล้วค่ะ ยินดีช่วยเหลือและให้ความรู้กับผู้สนใจ และต้องการใช้ภาษานี้ได้อย่างถูกต้องและสวยงามค่ะ
แล้วพบกันค่าาา ^0^


ชื่อ ศุภณัฐ หวังภักดีกุล
เคยศึกษาภาษาจีนที่ Jinan University
ปัจจุบันจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ University of Lincoln (UK) และ เปิด ติวเตอร์สอนพิเศษ Mindcept
มีประสบการ์ณการสอนมากกว่า 3 ปีครับ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนครับ


ชื่อ แพรวคะ จบการศึกษา จาก คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ-จีน ม.หัวเฉียว
ปัจจุบัน สอน ที่ รร วัดสระเกศ อายุ 27 ปีคะ เคยไปศึกษาที่ประเทศไต้หวันคะ ประกอบอาชีพครู 5 ปี


Hi, I am Anchalee. You can call me Kru Lee. I am from Thailand. I live in bangkok. In my free time I also like to read book, Swimming. I like to watch English movies because its make me go through to english.


ชื่อ นางสาวทิพรักษ์ พันธ์ดง
ชื่อเล่น รถเมล์
อาชีพ : ครูประจำวิชาภาษาไทย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทพประทานพร จ.นนทบุรี


พชรมน บุญธรรม อายุ 20ปี
ปัจจุบัน ศึกษาปี 3 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
เคยติดโครงการแลกเปลี่ยนของief(แต่ไม่ได้ไป) , ได้แกทไทยเต็ม , ได้ภาษาไทยo-net 70+


รับสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาลถึงมัธยมระดับต้น
สอนแบบตัวต่อตัว โดยผู้เรียนสามารถเลือกแนวการเรียนเองได้ เช่น เน้นอ่าน เน้นเขียน เน้นพูด หรือติวสอบ
สถานที่เรียน ตามตกลง แถวถ.ราชพฤกษ์ ถ.พุทธมณฑลสาย1 หรือบริเวณใกล้เคียง
ผู้สอนได้เรียนภาษาจีนระดับกลาง-สูงที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี และเรียนภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งอีก 1 ใบ นอกจากนี้มีประสบการณ์การสอนมาแล้ว 3 ปี


พี่ปอ ^^ ประสบการณ์สอน 10 ปี++เป็นเจ้าของสถาบัน Pplustutor
สอบติดทุกคน เพิ่มเกรดได้รวดเร็วคะ
Pplustutor คัด และ ส่ง พี่ๆติวเตอร์ ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และติดตามผลเสมอ
Ppplustutor สถาบันกวดวิชาแนวใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เรามีติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนและมีความชำนาญในทุกๆวิชา ในทุกๆพื้นที่ ทุกๆเขต ที่ผู้เรียนสะดวก โดยผู้เรียนสามารถระบุวัน,เวลาที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยเราจะคัดติวเตอร์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
👍Pplustutor มีทีมติวเตอร์เก่งๆทุกวิชา
👍Pplustutor มีเทคนิคดีๆใหม่ๆได้ผลเร็วทันใจ
👍Pplustutor มีติวเตอร์ทุกเขต ทุกพื้นที่
👍Pplustutor กำหนดสถานที่/วัน/เวลาได้
👍Pplustutor สะดวก

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster