เรียนภาษาไทย พระนคร ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูบอม สอนไทย

กรุงเทพฯ

ชื่อนายสิทธิชัย ดียศ ชื่อเล่น บอม (ครุบอม สอนไทย) การศึกษาจากครุศาสตร์ มรธ.
ประสบการณ์การสอน
👉โรงเรียนประถมชื่อดัง
👉🏻โรงเรียนมัธยมชื่อดัง
👉🏻 โรงเรียนกวดวิชาชั้นนำ

Mind

สอนออนไลน์ กรุงเทพฯ

ผู้สอนจบจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกภาษาไทย โทประวัติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.78 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- คะแนน O-net ภาษาไทย = 86.5 | คะแนน Pat 7.6 ภาษาบาลี = 264 (88/100)
- รับสอนตั้งแต่ ประถมศึกษา - มัธยมปลาย
- รับสอนภาษาไทย (หลักภาษา,วรรณคดี) เตรียมสอบ O-net,9 วิชาสามัญ หรือ…

ครูจูน

สอนตัวต่อตัว

• คณะศึกษาศาตร์ เอก ภาษาไทย มศว
*เกียรตินิยมอันดับ 1
- ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์์ มศว เกรดเฉลี่ย 4.00
- ปริญญาเอก (บริหารการศึกษา)

Siri Felix

350 บาท/ชม1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อสิรี เป็นคนพม่าที่เกิดในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา/ประสานงานสำหรับคนไทยที่อยากมาลงทุนในพม่า
อดีตครูสอนภาษาพม่าให้กับโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
มีประสบการณ์สอนภาษา ไทย พม่า และอังกฤษ มากว่า 8 ปี

ครูเพชร ไอศูรย์ | Thai Classical Singing

200 บาท/ชม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

🎤รับสอนขับร้องไทย (เพลงไทยเดิม)
🏡สถานที่สอน : บริเวณกรุงเทพฯ นครปฐม
รับสอนที่บ้านผู้เรียน สถานที่อื่นและออนไลน์
วันและเวลาเรียนสามารถตกลงได้
ประวัติ

Nisa Chumnantrakul

250 บาท/ชม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

Hi! I am Nisa. I have been teaching English, Spanish, Chinese, and Thai for more than 10 years now. I teach both conversation, grammar lessons, and creative designed courses to students of all ages, backgrounds, and levels of language proficiency. I am an enthusiastic and energetic person who likes…

Prim

สอนตัวต่อตัว

- รับสอนตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
- รับสอนวันเสาร์ - อาทิตย์
- สามารถเน้นในด้านที่ต้องการพัฒนาเป็นพิเศษได้
- ประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างชาติ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานสื่อสารและทำงาน
- การศึกษาคณะมนุษศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
-Teach Thai language to foreigners

เยาวดี แซ่เตี๋ย

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

If you would like to learn Thai communication , microsoft office, graphic connect with me...
If you have any enquiry please feel free to contact me,
Thank you
Ple

นางสาวพวงผกา โพธิ์ขาว

สอนตัวต่อตัว

จบจากคณะศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
ประสบการณ์ด้านการทำงาน
เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี
และปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ที่ โรงเรียนนานาชาติ(ย่านลาดพร้าว) อายุงานมากกว่าสองปีด้านการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น K2-K3 ค่ะ

ศิวกร บวรสินธุชล(เสก)

สอนตัวต่อตัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมเคมี(นานาชาติ)
รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมต้น
-เก็งข้อสอบ
-แบบฝึกหัดเพิ่มความเข้าใจ
-เพิ่มเกรด

ไอซ์

สอนตัวต่อตัว

มีประสบการณ์
1. เคยรับสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กอนุบาล
2. เคยรับสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ปัจจุบัน ทำงานพิเศษ เป็นผู้ช่วยครู ประดิษฐ์หุ่นยนต์ แถวสาทร

ครูลูกแก้ว

สอนตัวต่อตัว

อายุ 23 ปี
จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีไทย เกียรตินิยมอันดับ 2
กำลังศึกษาปริญญาโท ปี 1 ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

ครูแตร (นันทยา บัวศิริ)

สอนออนไลน์ กรุงเทพฯ

ครูแตรเป็นคุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ครูแตรมีประสบการณ์ในการสอนทั้งภาษาไทยให้กับนักเรียนต่างชาติและภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยมามากกว่า 8 ปี อีกทั้งครูแตรยังจบการศีกษาทั้งปริญญาตรี และ ปริญญาโททั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับด้านการสอนภาษาโดยตรง…

นางสาวอริสา พงษ์พิพัฒน์

สอนตัวต่อตัว

I'll will do my best to teach you all. Thai language is quit hard but it's not that hard. Everybody can study Thai language. ^^ just believe me and try our best together.
Ari

Sasipim Pleenaram

200 บาท/ชม

กรุงเทพฯ

แสตมป์ ศศิพิมพ์ ปัจจุบันเรียนคณะบัญชีฯ สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลักค่ะ เน้นสอนน้องๆชั้นประถม-มต้น เพราะชอบอยู่กับเด็กๆค่ะ นอกจากนี้ยังสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาไทยด้วย (ไทย9วิชาสามัญ91/100)
มีประสบการณ์สอนปานกลาง เน้นสอนให้เข้าใจและคิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจำ…

Wanitchaya Poonpatanapricha

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

กำลังจะไปศึกษาต่อที่ University of Chicago ค่ะ ช่วง September ก็จะสอนได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น ส่วนการสอนจะเน้นให้น้องเข้าใจ ไม่ค่อยอยากให้จำ จริงๆสอนได้ทุกวิชานะคะ แต่ลองถามก่อน แล้วแต่ระดับ ส่วน Piano สอนได้ทุกระดับค่ะ เตรียมสอบ Grade ให้ได้ สอน English พวก Grammar กับ Writing ก็ได้นะคะ

นางสาวลักขณา ทองสุข

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

มีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 ในรายวิชาภาษาไทย การเขียนงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการเขียนอ้างอิง พัฒนาการของภาษาไทย มีผลงานบทความวิจัย : การใช้คำของภาษาไทยถิ่น เป็นนักวิชาการภาษาไทย ณ สำนักพิมพ์ (พว.)

นวลพรรณ ชูประเสริฐสุข (พิ้ง)

กรุงเทพฯ

สวัสดีค่ะ ชื่อ พิ้ง ค่ะ:)
-จบการศึกษาชั้นม.6จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(ห้องคิง)
-มีวิธีสอนให้เข้าใจได้ง่าย สอนแบบเป็นกันเอง ใจดีค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานิส ปริยุปมล

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

รับสอนวิชาภาษาไทยและการบ้านทั่วไป ระดับชั้นประถมศึกษา (สามารถดูแล อยู่เป็นเพื่อนเด็กได้ในขณะผู้ปกครองไม่อยู่)
นิสัยผู้สอน : เข้ากับเด็กได้ง่าย
ลักษณะการสอน : สอดแทรกเกมความรู้ เพื่อไม่ให้น่าเบื่อ
ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปี 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ เอก…

Zindy

กรุงเทพฯ

รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้)
Thai language for foreigner (possible to speak english)
รับสอนการบ้านวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ระยะเวลา ราคาตกลงได้
Time, date and payment can deal before Starting