เรียนภาษาไทย บางกอกน้อย ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครฺูพี่เบิ้ล

 • บางกอกน้อย

ประสบการณ์สอน: สอนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และCalculus
วิชาที่รับสอน: รับสอนการบ้าน ทบทวนบทเรียน เเละติวข้อสอบในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
งานเพิ่มเติม: รับพิมพ์งานและแปลเอกสาร
รับสอนทั้งตัวต่อตัวเเละเป็นกลุ่ม เรทราคาตามตกลง
สถานที่ สยาม…

เบญจมาศ ขันคำ

 • บางกอกน้อย

ผู้สอนในขณะที่เป็นนักเรียนนั้นเคยสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่ 9 ของประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2554 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
หากผู้เรียนสนใจจะเรียนเพื่อเพิ่มเกรด…

ชาญณรงค์ ขันเงิน (โต)

 • บางกอกน้อย

- การศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกรดเฉลี่ย 3.85 (กำลังศึกษา)
ประสบการณ์ในการสอน
- การสอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ ในช่วงสังเกตการสอน 1 จำนวน 1 วัน
- การสอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง…

นางสาวเกษสุรินทร จักรคำ

 • 3 รีวิว
 • บางกอกน้อย

สวัสดีค่ะชื่อครูเกษค่ะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทย จบปริญญาโทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการสอน ปัจจุบันรับราชการครูสอนระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเคยมีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ 5 ปี สามารถสอนเด็กพิเศษได้…

Pisanun

 • บางกอกน้อย

รับสอนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ไวยกรณ์พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน พื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ หรือต้องการปูพื้นฐานให้แน่นมากขึ้น หรือผูที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยในการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
ประสบการณ์การสอนกว่า 3 ปี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายพื้นฐานไม่แน่น…

nawasain keesanga

 • บางกอกน้อย

ถึงนักเรียนที่รัก ครูชื่อ อิฐ นวศิลป์ กี่สง่า อายุ 22 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
"ภาษาไทยไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ หากเรียนรู้อย่างสนุกและมีครูสอนที่ตั้งใจ เข้าถึงเนื้อหา และใส่ใจนักเรียน"
ทำไมต้องเรียนกับครู
ครูเคยเป็นเด็กมาก่อน…

Sudarat srikampon

 • บางกอกน้อย

***รับสอนพิเศษ/สอนการบ้าน/ติวสอบ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม ระดับชั้นประถมศึกษา
***มีประสบการณ์สอนเด็กเล็ก เอาใจใส่ รักในการสอน มีความรับผิดชอบ
***รับสอนทั้งแบบออนไลน์ และนอกสถานที่
***สนใจ สอบถามก่อนได้นะคะ***…

ครูบีม

 • บางกอกน้อย

ผ่านการฝึกประสบการณ์ 1 ปี เคยสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล สอนการอ่านภาษาไทย การแจกลูกคำ คำศัพท์พื้นฐานระดับชั้นอนุบาล
ลักษณะนิสัย เป็นคนใจเย็น…

กมลวรรณ นภัทรศิริโชค

 • บางกอกน้อย

-มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้ชาวจีน 2ปี (นักศึกษา บุคคลทั่วไป วัยทำงาน)
-มีประสบการณ์สอนภาษาจีนเบื้องต้น1-3 1ปี
-มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ อนุบาล ประถม มัธยม
-มีประสบการณ์สอนอังกฤษ ประถม มัธยมต้น
ซึ่งในการสอนแต่ละวิชา แต่ละช่วงวัย จะมีแผนการสอนที่เตรียมมาสำหรับการสอน…

ครูกุ๊ก

 • บางกอกน้อย

Gat (ภาษาไทยเชื่อมโยง, ภาษาอังกฤษ)
O-net (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ)
ติวบทเรียนและสอนการบ้านทุกวิชาของระดับประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น
*เน้นการสอนทำความเข้าใจตามพื้นฐานบทเรียนและประยุกต์เหตุการณ์ง่ายๆ เข้ามาอธิบายร่วมด้วย…

นางสาวปรารถนา วันจันทึก (น้อง)

 • บางกอกน้อย

เรียนแบบตัวต่อตัวหรือผ่านไลน์นะคะ รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งประถมและมัธยม และวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาเน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือตามความต้องการของผู้เรียน ในทุกรายวิชาจะใช้วิธีการสอนแบบเน้นความเข้าใจและมีความสนุกในการเรียน อยากเรียนแบบไหนนักเรียนสามารถเสนอได้…

GOFE

 • บางกอกน้อย

- สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย (พื้นฐานฟังพูดอ่านเขียน ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก สอบวัดระดับ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย) และสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น (ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย) มากว่า 17 ปี
- อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น (วิชาไวยากรณ์ การท่องเทียว ฯลฯ) ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน…

ครูเอ

 • 2 รีวิว
 • บางกอกน้อย

สวัสดีค่ะ....ครูเอรับสอนพิเศษน้องๆชั้นอนุบาล อ.1-3 สำหรับน้องๆที่ต้องการเสริมทักษะทางวิชาการ หรือน้องๆที่เรียนหลักสูตร EP IEP โรงเรียนนานาชาติที่ต้องการเสริมภาษาไทย
📚อ.1 ลีลามือ ฝึกเขียน อ่าน พยัญชนะไทย สระ ตัวเลข Eng
เสริมเชาว์ปัญญา ดูแลการบ้าน
📚อ.2 การอ่านการเขียนสะกดคำ บวก ลบเลข เสริมเชาว์ปัญญา…

Picnit

 • บางกอกน้อย

-มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิศสาตร์, ฟิสิกส์ประยุกต์และภาษาไทย ระดับประถม-มัธยมปลาย 5 ปี
-มีลักษณะการสอนที่สนุกสนาน เน้นสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ สอดแทรกด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบค่ะ…

สนุกเเละเข้าใจภาษาไทย_กับครูพี่น้ำตาล

 • บางกอกน้อย

- นักศึกษาชั้นปี 4 คณครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ประสบการณ์ : ประสบการสอน 3 ปี สอนนักเรียนมาเเล้ว 12 คน ตั้งเเต่ระดับอ่อน-ระดับเก่ง
-วิชาที่สอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์เเละภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม 1-6 รวมไปถึง Basic English grammar ม.ต้น-ม.ปลาย
- ค่าเรียน ชม.ละ 200 บาท /…

คีรินทร ลิ้มพาภรณ์

 • บางกอกน้อย

และสามารถสอนภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้ค่ะ 🙋🏻‍♂️🙋‍♀️
รับสอนพิเศษที่บ้านผู้เรียน🏡 หรือตามสถานที่ๆผู้เรียนสะดวกค่ะ
จบเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 👩🏻‍🎓…

ครูกราฟ ภาษาไทย อ่าน-เขียน

 • บางกอกน้อย

ประวัติการศึกษา : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกรด 2.96
ประวัติการสอน :
- สอนโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ป.1
- สอนโรงเรียนมัธนมวัดบึงทองหลาง ม.3
- สอนโรงเรียนสมฤทัย ป.4 -ป.6…

ครูโจอี้ (Joey)

 • บางกอกน้อย

@สอนภาษาไทย พูด อ่าน เขียน สำหรับชาวต่างชาติ
Teaching the Thai language, speaking, reading, writing for foreigner.
@สอนภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ปริญญาโท University of Chester จากประเทศอังกฤษ…

อภิญาน์มล

 • บางกอกน้อย

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอภิญาน์มล หรือลูกปลานะคะ ตอนนี้กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ ประสบการณ์สอน เคยสอนในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาค่ะ อยากหาประสบการณ์ให้มากขึ้นและหลากหลายจะสอนอย่างเต็มที่เเละสุดความสามารถค่ะ…

ศุกลภัทร (หงส์)

 • บางกอกน้อย

💜9 วิชาสามัญ ภาษาไทย 81/100
❤️ข้อสอบนักเรียนชิงทุนเรียนจีน สถาบันขงจื่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ข้อเขียน 84/100
สัมภาษณ์ 94.75/100
💚ประสบการณ์สอนพิเศษตั้งแต่ม.4…

อยากเรียนภาษาไทยตัวต่อตัวที่บางกอกน้อย ควรมีอายุเท่าไหร่

เว็บไซต์​ BestKru มีติวเตอร์รับสอนภาษาไทยที่ บางกอกน้อย หลายท่าน และมีคอร์สมากมายตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ดังนั้นไม่ว่าผู้เรียนจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนจนเก่งภาษาไทยได้

เรียนภาษาไทยที่บางกอกน้อยมีประโยชน์ใดบ้าง

บทเรียนจะขึ้นอยู่กับเหตุผลการเรียนของนักเรียน เหตุผลที่ต้องการเรียนพิเศษภาษาไทยที่พบบ่อย เช่น
- ติวภาษาไทยเสริมเพิ่มเกรด
- สอนการบ้านวิชาภาษาไทย
- ติวเตรียมสอบวิชาภาษาไทย, เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ม.4 หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- ติวเตรียมสอบ 7 วิชาสามัญ ภาษาไทย
- การเตรียมสอบเข้าทำงาน, ติวสอบข้อสอบ ก.พ.
- ติวสอบปลายภาคเรียนวิชาภาษาไทย (หลักภาษา)
- เรียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ, การพูดในโอกาสต่าง ๆ
- เรียนการเขียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการเขียนสร้างสรรค์, การเขียนเรื่องสั้น, การเขียนในโอกาสต่าง ๆ
หากผู้เรียนมีจุดประสงค์การเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถแจ้งคุณครูสอนภาษาไทย เพื่อที่คุณครูจะได้ปรับการสอนให้เข้ากับเป้าหมายการเรียนของผู้เรียน

ครูรับสอนภาษาไทยที่บางกอกน้อยมีคอร์สสอนภาษาไทยอะไรบ้าง

เพราะครูที่รับสอนภาษาไทยที่บางกอกน้อยมีหลายท่าน ผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาไทยที่บางกอกน้อยสามารถลงเรียนได้หลายบทเรียน/หลักสูตรตามต้องการ เช่น
- ภาษาไทยพื้นฐาน ตัวอักษรภาษาไทยและสระภาษาไทย
- หลักภาษาไทย
- วรรณยุกต์และการอ่านออกเสียงภาษาไทย
- เรียนไวยากรณ์ภาษาไทย (คำนาม, สรรพนาม, คำบุพบท, กริยา, วิเศษณ์, สันธาน, อุทาน)
- การแต่งประโยคภาษาไทย การแต่งร้อยกรองร้อยแก้ว และการอ่าน
- วรรณกรรมและวรรณคดีไทย วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย
- การอ่านจับใจความภาษาไทย
- การเขียนภาษาไทย การเขียนสร้างสรรค์
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กรณีผู้เรียนอยากเรียนหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม ติวเตอร์ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้