ปริญญาตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ปริญญาบัณฑิต ป.บัณฑิต(หลักสูตรและการสอน)
ปริญญาโท ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์)
ประสบการในการสอนกว่า21ปี สอนในโรงเรียนเอกชนในระบบชื่อดัง5ปี เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ(tutor) 8 ปี สอนใน tutor กว่า 19ปี สอนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน จนถึงอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งคอร์ส เสริมพัฒนาการ พื้นฐาน เพิ่มเกรด สอบวัดระดับความรู้ สอบแข่งขัน สอบเข้าทุกระดับชั้น ทุกรายการ การสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง เป็นกันเอง เข้าใจง่าย
ติวเข้ม เพื่อเตรียมสอบเข้า สอบแข่งขัน และสอบวัดความรู้ต่างๆทุกรายการ ทั้งในและต่างประเศ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เก็บพื้นฐานให้ทั้งหมด และทำข้อสอบเก่าเหมือนจริง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา จนถึงบุคคลทั่วไปทุกวัย ทั้งสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรายการ SAT,CU-ATT,SMART-1,GRE,IGCSE,PAT1,PISA,SUKEN,BMAT,O-NET,กสพท.,9วิชาสามัญ(คณิตศาสตร์),เตรียมทหาร,สอบเลื่อนขั้นข้าราชการ,ก.พ.,สสวท.,สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,ตลอดจนการสอบชิงทุนต่าง การสอบแข่งขัน สอบเข้า สอบวัดระดับ ต่างๆทุกรายการที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ทั้ง ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สอนออนไลน์ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี นครชัยศรี นครปฐม บางกรวย บางบอน บางบัวทอง บางแค บางใหญ่ พุทธมณฑล ภาษีเจริญ ศาลายา สมุทรสาคร สามพราน หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว