📌ชื่อ : สิริมา วิริยะสม
🌻 ชื่อเล่น : กลาง
📚จบการศึกษา : ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🌐 สอนออนไลน์ ผ่าน zoom , google meet
🌷 ประสบการณ์การสอน
👉 ติวภาษาไทยสอบเข้าม.1,ม.4 เตรียมอุดมศึกษา, สวนกุหลาบ, ม.อ.วิทยานุสรณ์
👉 ติวเพิ่มเกรดชั้นประถม, มัธยม
👉ติวทดสอบความรู้เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
👉 ติวนักเรียนแข่งขันทักษะความรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
👉 ติวเทคนิคการทำข้อสอบพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน หลักการใช้ภาษาไทย
🏷 "สอนให้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจง่าย🎯"

ค่าสอน

ติวภาษาไทยเพิ่มเกรด ระดับประถม250 บาท ต่อชั่วโมง

- ติวเนื้อหาหลักภาษา ไวยกรณ์ไทย ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ การอ่าน-เขียนสะกดคำด้วยเทคนิคการจำง่ายๆ ฝึกทำข้อสอบ

ติวภาษาไทยเพิ่มเกรด ระดับมัธยม 250 บาท ต่อชั่วโมง

- ติวเนื้อหาหลักภาษา ไวยกรณ์ไทย การอ่านจับใจความ วรรณคดีและวรรณกรรมด้วยเทคนิคการจำง่ายๆ ฝึกทำข้อสอบ

ติวภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ระดับประถม สอบเข้าม.12000 บาท ต่อชั่วโมง

ติวเนื้อหาหลักภาษา ไวยกรณ์ไทย เทคนิคการทำข้อสอบเข้าสถาบันต่างๆ ด้วยเทคนิคการจำแบบง่าย

สอนภาษาไทย
สอนออนไลน์ ตรัง

ดิฉัน ด.ญ.มนัญชยา รุ่งสว่าง หรือน้องชาร์มมิ่ง ติววิชาภาษาไทยกับคุณครูกลาง เพื่อติวสอบเข้าม.1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 / ประกาศผลสอบวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผลว่าสอบติดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี คะ / ขอบคุณคุณครูคร่า

ชาร์มมิ่ง · 31 พ.ค. 2021

It's my pleasure to write a review for my Thai teacher Khru Sirima. Let me write it in English as I am more fluent in English compared to my Thai.

I have been learning Thai with Khru Sirima for nearly two months now. I must say learning Thai with Khru Sirima has been a wonderful experience. Even though being a research scientist I can't make much time for self practice but I feel my Thai has been consistently improving since I have been learning Thai with Khru Sirima. Like all the foreigners learning Thai biggest hurdle for me were Thai tones. To my surprise Khru Sirima has nicely made it easier for me understand the tone rules. Now I can understand to some extent the difference between words having different tones. In addition she has been teaching me littles specifics of Thai languages which I think would take longer if you want to learn by yourself.

I am still learning with Khru Sirima and will continue until I am fluent in Thai. Overall it has been wonderful experience to learn Thai with Khrun Sirima.

Ram

ราม · 10 พ.ค. 2021
สิริมา วิริยะสม (ครูกลาง)

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru