ครูแบงค์ครับ เปิดสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ(ป.1-ม.6 สอบกพ ท้องถิ่น ได้หมด หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย)
คณิตศาสร์(ป.1 - ม. 3 สอบ กพ ท้องถิ่น)
จบ ป.ตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
จบ ป.โทร Master business administration Westminster
สามารถเรียนได้ทั้ง กลุ่ม หรือ private ครับ
สามารถไปสอนที่บ้านนักเรียนได้ และ มีจุดรับสอนพิเศษที่ภาสว่างครับ

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว