เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่นครศรีธรรมราช

KRUMAI ENG

ออนไลน์: วันนี้

I could not speak English when I graduated in Bachelor of degree in 1996. Now I can speak well. I know how to teach and how to practice English. English is easy. No one is too old to learn. I have trained my own way to my daughter . She got scholarship for high school in Japan and now she is studying international business cause in Japan university. I always learn English. I have got certificate from British council and Oxford university etc. I have been in many countries in Asia and Europe. i was a tutor in some language institute. Now I am a private tutor for all level. You can try to study


Kru Sah

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ให้เรียนเป็นเรื่องใกล้ๆง่ายๆ และเรียนอย่างสนุกๆนะคะ

"ครูซะ" ติวภาษาอังกฤษพื้นฐาน,ฟังพูดอ่านเขียน,grammar,o-net,GAT,ข้อสอบอื่นๆ

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมา5ปี และรับติวเพิ่มเติมo-net สังคมและภาษาไทย ด้วยนะคะ

จบการศึกษาจาก เอกภาษาอังกฤษ มรภ.สวนสุนันทาค่ะ : )

สอนได้ในทุกระดับชั้นค่ะ

................
สอนคู่กับ "ครูเอ้"
จบจากครุศาสตร์ เอกดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันดนตรี KPN 4ปี
รับสอนวิชาดนตรีกลอง กีต้าร์ เบส ... : )


Pondchwia

ตรวจสอบโปรไฟล์แล้ว มีวิดิโอออนไลน์: เมื่อวานนี้

- BA บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ธรรมศาสตร์
- MA Teaching English as a Foreign Language ธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์การสอน 5-6 ปี ระดับป.4 ถึงระดับมหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงานกับคนต่างประเทศ หลากหลายเชื้อชาติ
เคยเป็นผู้ประสานงานครูต่างประเทศ - Pannasarn Thinking Skill Centre
เคยเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ โครงการ English Program - โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ครูสอนเน้นไม่เครียด เป็นคนใจดี สอนให้เข้าใจได้ง่ายๆ สอนละเอียด เป็นกันเองค่ะ
เหมาะสำหรับคนเริ่มปูพื้นฐานจนชำนาญเลย (Beginner to Upper-intermediate)
*มีตัวอย่างการสอน ดูจากคลิป Youtube ได้นะคะ


Atiopia

ตรวจสอบโปรไฟล์แล้วออนไลน์: สัปดาห์นี้

- รับสอนปรับพื้นฐานเพื่อเข้าเรียน เรียนพิเศษเพิ่มเติม
- Grammar
- Part of speech
- Vocabulary
- Midterm exam
- Final exam
- เทคนิคการทำข้อสอบ


Narumon Kanhakun

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ 🙏🏼😊 นฤมล กัณหกุล (มล) ค่ะ อายุ 26 ปี จบปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
มีประสบการณ์ฝึกสอน 1 ปี งานด้านการโรงแรม สายการบิน


สอนภาษาจีน-♡เกาหลี♡-อังกฤษ@สุราษฎร์ธานี

ออนไลน์: วันนี้

🎉🎄🎁เรียนจีน เรียนเกาหลี เรียนอังกฤษ สุราษฎร์🎁🎄🎉

🇨🇳🇰🇷🎉🎄เปลี่ยนความชอบเป็นคะแนนสอบที่ใช่🎄🎉🇰🇷🇨🇳

🎯🇰🇷เจอกันที่ตึก เม่ยหลินน์ อีดียูเซนเตอร์ จ้า 🇰🇷🎉🎄🎯

#เรียนเกาหลีสุราษฎร์
#PATเกาหลีสุราษฎร์
#เรียนต่อเกาหลีสุราษฎร์ธานี
#ภาษาเกาหลี #PAT77
#TOPIKสุราษฎร์
#PATเกาหลี
🇰🇷️🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷

#เรียนจีนสุราษฎร์
#ภาษาจีน
#HSKสุราษฎร์
#PATจีน PAT7.4
️️🇨🇳️️🇨🇳️️🇨🇳️️🇨🇳️️🇨🇳️️🇨🇳️️🇨🇳

🌟🎄🎉🎀🎄🏅🎉🎯🌟

#เม่ยหลินนน์สอนจีนเกาหลีโลจิสติกส์สุราษฎร์ธานี
#เม่ยหลินน์อีดียูเซนเตอร์
#รรสุราษฎร์ธานี
#สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

ตรวจสอบโปรไฟล์แล้ว

เน้นสอนการพูดเพื่อสร้างกระบวนการจำที่ได้จากความคุ้นเคยของภาษา
สอนพูดตามประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน
เทคนิคในการจำศัพท์และประยุกต์ใช้


พินทุศร

ตรวจสอบโปรไฟล์แล้ว

Hello! สวัสดีค่ะ คุณครูแฟร์ สอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะคะ แฟร์เพิ่งจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ


สิริฎา ธรรมรัตน์ (เจน)

ตรวจสอบโปรไฟล์แล้ว

สวัสดีค่ะ ^^ ชื่อเจน สิริฎา ธรรมรัตน์ค่ะ
จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคะ
รับสอนภาษาอังกฤษทั้งสนทนา(เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อต่างประเทศเบื้องต้น) แกรมม่า และติวสอบ GAT, TOEIC

รวมถึงวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ

คะแนนสอบ GAT 282.5 (ไทย 150 Eng 132.5)
TOEIC 890

อัตราค่าเรียน
อนุบาล-ม.ต้น 200 บาท/คน/ชม
ม.ปลาย 250 บาท/คน/ชม
มหาวิทยาลัย 300 บาท/คน/ชม
ส่วนวิชาสอนสนทนาทั่วไปทุกระดับ 250 บาท/คน/ชม

*หากผู้เรียนสะดวกมาเรียน ที่ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ลดอัตราค่าเรียน 20%

-


Bonita

สวัสดีคะ ชื่อ Bonita
รับสอนภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย สนุก เป็นกันเอง ใช้งานได้จริง
จากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนจากครูชาวต่างประเทศ
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเรียนระดับมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร
นอกจากเรียนเรื่องเรียนภาษาอังกฤษแล้วยังมีบริการแนะนำแนะแนวการเรียนต่อ
และหลักสูตรต่างๆนอกห้องเรียนด้วยคะ


Panchaya

Faculty of Education, Chulalongkorn University


Rungthip Jitpan

สวัสดีค่ะ ชื่อครูทิพย์นะคะ
กำลังศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ สนใจที่จะสอนระดับชั้นประถมและเคย สอนพิเศษ น้องๆหนูๆระดับชั้น ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 และ ป.6 ละแวกท่าศาลามาสักพักแล้วด้วยค่ะ


T.pang

สวัสดีค่ะ ชื่อครูแป้งนะคะ
จบ คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประสบการณ์สอน
- โรงเรียนโฆษิตสโมสร
-โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
-โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
**รอการเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย กศจ. กทม


Teacher Namfon

Hello, my name is Sirinya Srimuk. You can call me in short Namfon. I graduated from liberals of arts in English major at Kasetsart University. I have 4 years experience working with Topica Native (a famous company about English online class) and 2 years teaching in a puplic school as an IEP English teacher. Also I have been to America and stayed there for 4 months for work and experience to improve my English skills. Now I’m still teaching in English online classes and public school.

สวัสดีค่ะ ชื่อ ศิรินทร์ญา ศรีมุกข์ นะคะ ชื่อเล่นน้ำฝนค่ะ จบศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ


Than

-เรียนด้านการออกเสียงและภาษาอังกฤษจากอเมริกา
-ประสบการณ์ต่างประเทศ ทั้งอเมริกา และ ยุโรป
-ประสบการณ์การสอนออนไลน์มากกว่าสามปี
-ประสบกาณ์การสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆ ผ่านกิจกรรม


ครูเชอ

รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวต่อตัว และกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 4 คน

☀️ ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
☀️ สอบเข้า ม.1
☀️ ม.1-ม.3
☀️ สอบเข้า ม.4

📚 ติวข้อสอบเพื่อสอบเข้า เตรียมทหาร
📚 เรียนเพื่อสอบ
📚 เรียนเพื่อเพิ่มเกรด


จิราวรรณ จันทบุรี

สวัสดีค่าาาาาาาา ~
ปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4
*เคยสอนพิเศษอยู่บ้านติวเตอร์ ที่ท่าศาลา
- รับสอนตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงมัธยม
- บอกว่าได้ต้องการพัฒนาด้านไหน เรียนเพื่อไปสอบเลื่อนชั้น หรือไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน

สนใจสอบถามได้ค่ะ


นางสาวธนก​ร​ เพ็ญนุกูล​ (หยก)​

สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อ​ หยก​ นะคะ​ 😘
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี​ 4 เอกคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​

สามารถสอนได้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์​ และภาษาอังกฤษ​ (​A​ ทุกตัวในวิชาภาษาอังกฤษ​ และจบชั้นม.ปลายจากสายศิลป์-คำนวณ​)​


นางสาวบุศรา เต็มลักษมี

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเชียรใหญ่
สอนระดับชั้นม.5 และ ม.6


เอกรัฐ เพชรรักษ์

สวัสดีครับผมชื่อเอกรัฐ เพชรรักษ์ ชื่อเล่นชื่อเอก ปัจจุบันเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการสอนภาษาอังกฤษ ที่ รร กัลยาณีศรีธรรมราช มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 11 ปี ผ่านการอบรมการสอนการอ่าน ด้วย Phonics และการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching of English as a foreign language) จากมหาวิทยาลัยเคมบริจน์ ประเทศอังกฤษ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737