เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่นครศรีธรรมราช

KruMai

ออนไลน์: วันนี้

I could not speak English when I graduated in Bachelor of degree in 1996. Now I can speak well. I know how to teach and how to practice English. English is easy. No one is too old to learn. I have trained my own way to my daughter . She got scholarship for high school in Japan and now she is studying international business cause in Japan university. I always learn English. I have got certificate from British council and Oxford university etc. I have been in many countries in Asia and Europe. i was a tutor in some language institute. Now I am a private tutor for all level. You can try to study


Chip chanikan

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

Hi students !
สวัสดีคะ ชื่อ ชิฟ ชนิกานต์ จินตนะรุ่งโรจน์ เพศ หญิง อายุ 21 ปี
การศึกษา
- จบโรงเรียนมัธยมจาก กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
- เคยเป็นนักเรียนเเลกเปลี่ยนโครงการ OEG ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปี 2014-2015
-ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ ม.กรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ (ทุนฟรี)
เเละเรียนควบอยู่ที่ ม.รามคำเเหง คณะ มนุษย์ศาสตร์
- เคยมีประสบการณ์สอน การบ้าน , grammar , เพิ่มเกรรดการศึกษา Grade 1-7 ✨
- สนทนา / conversation


Tien

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ประภาพร คงวัดใหม่

สวัสดีค่ะ ชื่อพี่เทียนนะคะ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษระดับประถม-ชั้นมัธยมค่ะ มีประสบการณ์สอนกว่า10 ปี ทั้งในโรงเรียนและสอนเป็นกลุ่มเล็กๆหรือเรียนแบบตัวต่อตัวก็ได้ค่ะ สามารถสอนทบทวนตามเนื้อหาที่เรียนที่โรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรดได้ หรือต้องการติวเพิ่มเติมเพื่อสอบแข่งขันก็ได้ค่ะ เน้นสอนแบบปูพื้นฐาน ตามระดับความรู้ของผู้เรียน


Bonita

สวัสดีคะ ชื่อ Bonita
รับสอนภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย สนุก เป็นกันเอง ใช้งานได้จริง
จากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนจากครูชาวต่างประเทศ
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเรียนระดับมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร
นอกจากเรียนเรื่องเรียนภาษาอังกฤษแล้วยังมีบริการแนะนำแนะแนวการเรียนต่อ
และหลักสูตรต่างๆนอกห้องเรียนด้วยคะ


สิริฎา ธรรมรัตน์ (เจน)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สิริฎา ธรรมรัตน์

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ^^ ชื่อเจน สิริฎา ธรรมรัตน์ค่ะ
จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคะ
รับสอนภาษาอังกฤษทั้งสนทนา(เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อต่างประเทศเบื้องต้น) แกรมม่า และติวสอบ GAT, TOEIC

รวมถึงวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ

คะแนนสอบ GAT 282.5 (ไทย 150 Eng 132.5)
TOEIC 890

อัตราค่าเรียน
อนุบาล-ม.ต้น 200 บาท/คน/ชม
ม.ปลาย 250 บาท/คน/ชม
มหาวิทยาลัย 300 บาท/คน/ชม
ส่วนวิชาสอนสนทนาทั่วไปทุกระดับ 250 บาท/คน/ชม

*หากผู้เรียนสะดวกมาเรียน ที่ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ลดอัตราค่าเรียน 20%

-


Narumon Kanhakun

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ 🙏🏼😊 นฤมล กัณหกุล (มล) ค่ะ อายุ 26 ปี จบปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
มีประสบการณ์ฝึกสอน 1 ปี งานด้านการโรงแรม สายการบิน


พนารัตน ฉิมวงศ

ออนไลน์: วันนี้

เบอร์โทร0965615584
Facebook. Sigh Panarat
Line. sigh_panarat


ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

เน้นสอนการพูดเพื่อสร้างกระบวนการจำที่ได้จากความคุ้นเคยของภาษา
สอนพูดตามประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน
เทคนิคในการจำศัพท์และประยุกต์ใช้


พินทุศร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พินทุศร แก้วสีนวล

Hello! สวัสดีค่ะ คุณครูแฟร์ สอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะคะ แฟร์เพิ่งจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ


Panchaya

Faculty of Education, Chulalongkorn University


Saritta Kwankong

นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561 และว่าที่ครูคืนถิ่นปี 2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


ครูเปิ้ล

สอนง่าย เข้าใจเร็ว


คุณครูพิมชนก

รับสอนพิเศษ / การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ไม่เน้นการท่องจำคำศัพท์แต่ใช้เทคนิคพิเศษในการช่วยจำ มีเทคนิคในการเรียนให้ไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนสามารถพูดคุยรายละเอียดและเลือกวันเรียนได้


นางสาวซัลวานี มะลี

เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ รับสอนพิเศษเมืองนครศรีธรรมราช


นางสาวบุศรา เต็มลักษมี

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเชียรใหญ่
สอนระดับชั้นม.5 และ ม.6


มานีเราะ ดามาลี

สวัสดี
คุณสามารถเรียกฉันว่า นี
เป็นนักศึกษาปี3 เรียนเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในภาษาอังกฤษ นีเก่งเรื่องแกรมม่าเป็นหลัก สอนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาลัยคะ


ศศิมาภรณ์

สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่สนใจ อยากเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หรือ วิชาภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อได้ค่ะ
พี่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
หากยังไม่มีพื้นฐาน สามารถปูพื้นฐานให้ได้ค่ะ


สุกษมา จิตอักษร

ปัจจุบันกำลังศึกษายู่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ.
จบม.ปลายจากโครงการวมว.-ม.ทักษิณ
ชื่นชอบภาษาอังกฤษ สามารถพูดคุยได้
(กรณีมีข้อสงสัย สอบถามหรือมาปรึกษาได้)


เอกรัฐ เพชรรักษ์

สวัสดีครับผมชื่อเอกรัฐ เพชรรักษ์ ชื่อเล่นชื่อเอก ปัจจุบันเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการสอนภาษาอังกฤษ ที่ รร กัลยาณีศรีธรรมราช มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 11 ปี ผ่านการอบรมการสอนการอ่าน ด้วย Phonics และการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching of English as a foreign language) จากมหาวิทยาลัยเคมบริจน์ ประเทศอังกฤษ


แจ่มจันทร์ จุลพันธ์

แจ่มจันทร์ จุลพันธ์ อยู่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช รับสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ระดับประถม สอนผ่านทางไลน์ สอนนอกเวลาราชการ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737