เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่วังทองหลาง

Poe @ Kotchakorn

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กชกร แซ่ภู่

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

မဂၤလာပါ,
Freelance က်ဴရွင္ဆရာမပိုးပိုးပါ.. ထိုင္း-ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ဘာသာသင္ၾကားေပးပါတယ္ ထိုင္းျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္တာေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာတြင္အထူးေကာင္းမြန္က်င္လည္ပါတယ္
အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳစုမ်ားလည္းရရွိထားတာမို႔ သံုးဘာသာလံုးရဲ႕ အေရး,အဖတ္,အေျပာစေကးလ္မ်ားအားလံုးသင္ႏိုင္ပါတယ္
အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီေက်ာင္းျပီးမို႔ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚစိတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္ရွင္.. :)

Hi all,
I am Poe. I am a mixed-race person with half of Thai and Burmese parents.
I was born and graduated from B.E.H.S. school from Yangon, moved to Thailand when I was pretty grown. And still studying Master's


Chatlada Petchdee

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฉัตรลดา เพ็ชร์ดี

เนื้อหาที่จะสอน จะเน้นด้านการสนทนาเป็นหลัก (Conversation) นะคะ
1. การแนะนำตนเอง
2. การพูดคุยในชีวิตประจำวัน
3. การบอกทิศทาง
4. พูดถึงงานอดิเรกและสิ่งที่ชอบ
5. การพรีเซ้นท์ต่างๆ (รายงานหน้าชั้นเรียนหรือในองค์กร)
6. หรืออื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการจะทราบ
เวลา: สอบถามเวลาว่างได้ค่ะ
สถานที่: ภายในกรุงเทพฯ บริเวณห้าง SHOW DC, เซ็นทรัลพระรามเก้า, เอสพลานาด, The Street ฯลฯ พิกัดแถว รัชดา ห้วยขวาง สะดวกค่ะ หรือ ที่ MRT เดินทางถึง สอบถามดูก่อนได้ค่ะ
เกี่ยวกับผู้สอน. จบการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ด้านบริหารการโรงแรม เคยได้ทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้กำลังทำงานอยู่แผนกต้อนรับของโรงแรมย่านรัชดาค่ะ


ครูฝ้าย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ขวัญชนก เสียงจันทร์

มีวิดิโอออนไลน์: วันนี้

ชื่อ ครูฝ้าย
การศึกษา: ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกียรตินิยมอันดับ1 และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- มีประสบการณ์สอนทั้งนักศึกษาและวัยทำงาน
- สามารถสอนได้ทั้ง Grammar เพื่อสอบในมหาวิทยาลัย หรือเพื่อสอบ TOEIC และ Conversation เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
- เวลาสอนยืดหยุ่น
- สามารถเดินทางไปสอนที่บ้านผู้เรียน หรือสถานืที่สาธารณะได้ (บริเวณจตุจักร / ห้วยขวาง / พระราม9 / อโศก / สยาม / พญาไท / อนุสาวรีย์ และที่อื่นๆตามที่ตกลงกับผู้เรียน)

Ms.Kwanchanok Siangjun
Education: Bachelor's Degree


นางสาว ธนณัฏฐ์ เนียมหอม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธนณัฏฐ์ เนียมหอม

จบปริญญาตรี วิศวะเคมี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
ประสบการณ์สอนทั้งแบบกลุ่มและตัวต่อตัว ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับประถมถึงมัธยมต้น มากกว่า3ปีค่ะ


มนสิการ ปูรณานนท์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

มนสิการ ปูรณานนท์

มีประสบการณ์สอนพิเศษในระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
วัยทำงาน
เน้นภาษาอังกฤษ ด้านฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นหลัก ใจเย็น มีใจรักในการสอน มีเกมส์ในการสอนเพื่อให้ผ่อนคลายในการเรียน


จ๋า

จบการศึกษาจาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เพิ่งสำเร็จหลักสูตรฝึกงานจากองค์การสหประชาชาติ


นันท์นิชา เพชรปฐมชล

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีค่ะ สำหรับผู้สนใจเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ สามารถติดต่อได้เลยนะคะ. ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ


นางสาวสาบารียะ อาลี

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีค่ะ ชื่อ ครูสาค่ะ อายุ 27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปัจจุบัน : เป็นติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษที่ห้องเรียนครูวราภร์ รามคำแหง 41 สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น ประสบการณ์สอน 1 ปี ++ นอกจากนี้สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทยควบคู่ด้วย สำหรับการสอนเน้นการสอนสื่อสาร เน้นให้นักเรียนกล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้สอนบุคลิกภาพให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ จากประสบการณ์ในหนึ่งปีที่ผ่านมานักเรียนที่สอนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น กล้าแสดงออก เข้าใจและสามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้
ประสบการณ์


Muukda Jenthanyawan

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

มุกดา เจนธัญญวรรณ

ออนไลน์: วันนี้

รับสอนภาษาอังกฤษชั้นประถม ชั้นมัธยมต้น ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ สามารถไปสอนถึงบ้านผู้เรียนได้ในรัศมีที่ไม่ไกลจากที่พักผู้สอน ได้แก่ ห้วยขวาง, ดินแดง, ลาดพร้าว (ไม่เกินเดอะมอลล์ บางกะปิ) นอกจากนั้น ยังรับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอีกด้วย


Teacher Joe

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กนกชัย ลิขิตาภิวัฒน์

ออนไลน์: วันนี้

-จบปริญญาตรีจากสิงคโปร์(University College Dublin)เอกการตลาด
-ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยการจัดการมหิดล เอกการตลาดและการจัดการ (ภาคอินเตอร์)
-มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษาอังกฤษ
{ภาษาอังกฤษขึ้นชื่อว่าเป็น“ภาษา”เราพัฒนาและเก่งขึ้นได้ทุกคน ขึ้นอยู่กับเทคนิคและการเรียนรู้ในสไตล์ตนเองที่จะทำให้ผู้เรียน เรียนแล้วสนใจไม่น่าเบื่อและมีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ}
**หากคุณมีปัญหาไม่รู้จะสร้างประโยคในการพูดยังไง,ไม่มั่นใจหรือไม่กล้าที่จะพูด, อยากจะพูดให้คล่อง,อยากฟังภาพยนตร์หรือชาวต่างชาติแล้วเข้าใจ หรือจะนำภาษาไปใช้ในหน้าที่การงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น


ครูอิน

ออนไลน์: วันนี้

มีประสบการณ์ระดับผู้เชี่ยวชาญ (40 ปี) ในการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษ (grammar, writing และ conversation) และการสอน Microsoft Application โดยเฉพาะการจัดการ Microsoft Word ขั้นสูง รวมถึงรับงานแปลและงานล่ามท้้งภาษาไทยและอังกฤษ

I have 40 years experiences in using and teaching English (grammar, writing, and conversation) from elementary level to advance level. My Microsoft Application skills are at expert level especially Microsoft Word and Microsoft Excel. I also work as a simultaneous and a consecutive interpreter and also a translator from Thai into English and vice versa.

Please feel


Kamolthip (Kru Ploy)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กมลทิพย์ ยิ้มสมบูรณ์

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

สวัสดีค่ะ ครูพลอยนะคะ :) มีประสบการณ์การเป็นคุณครูสอนเปียโนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 ปี และมีประสบการณ์สอนเด็กพิเศษมาแล้ว 5 ปีค่ะ จบเกรด 8 จากสถาบัน Royal Academy (สามารถส่งนักเรียนสอบได้ทั้ง Trinity และ ABRSM ค่ะ)

* เคยสอนในสถาบันดนตรี Yamaha และรับสอนแบบ private class (สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วน หรือ ภาษาไทยได้ค่ะ) ที่บ้านคุณครูย่านลาดพร้าว ที่บ้านคุณครูจะมีกิจกรรมการเรียนแบบ duet หรือเล่นเปียนโนคู่กับดนตรีเครื่องอื่นๆ (คุณครูจะเป็นผู้เล่น flute และ cello ประกอบการเรียนค่ะ) เพื่อความสุนทรียระหว่างเรียน และไม่น่าเบื่อค่ะ

[[ สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ ทั้งกรณีเด็กพิเศษ สามารถลองเข้ามาพูดคุย


Loukkate (ลูกเกด)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฑณิชา กัลยกรวณิช

Background Education:

- Bachelor of Arts Int' Hospitality Management, Swiss Hotel Management School
- Bachelor of Business in Hotel and Resort Management, U. of South Australia
- Master of Business Fashion Buying, Istituto Marangoni, United Kingdom

ประสบการณ์สอบ IELTS 6.5 / TOEIC 940
พี่ลูกเกดมีประสบการณ์การทำงานสายโรงแรมและแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ และประสบการณ์การเป็น Guest Speaker ตามมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาตรีจาก 2 ประเทศ และปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ

รับสอนเด็กๆตั้งแต่ 8 - 18 ขึ้นไป เน้นการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือติวสอบ


Nontachai Jiwasurat/นนทชัย จิวะสุรัตน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นนทชัย จิวะสุรัตน์

มีวิดิโอ

I'm Noung (foreigners call me Nick), 35 year-old male, from Bangkok. I'm working for One to One Contacts as a team leader and also a trainer in Eng/Thai call center. I have experience in teaching and training people English and customer service skills. The reason I consider myself suitable to be a tutor for English is because I have experienced learning English from real life before and I know what it takes to be able to communicate and use English fluently in everyday life. Because I have done it, you too can do it.

My background: I left studying engineering at Chulalongkorn University and


Orchid

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อิศราวรรณ คงปรีชา

สอนจากง่ายไปยาก เข้าใจเด็ก สอนแบบสบายๆไม่เครียดและเรียนรู้ไปในตัว มีประสบการณ์สอนเด็กเล็กถึงม.ปลาย


ญาณิศา วรรณึกกุล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ญาณิศา วรรณึกกุล

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

Hi! My name is Mild. You can contact me for work by phone, E-mail and line. I will looking forward for your in touch!
สวัสดีค่า ชื่อมายด์นะคะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ มายด์จบคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ สามารถสอนให้เข้าใจภาษาความรู้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษได้ และทำงานเป็นเลขาและประสานงานในบริษัททัวร์ มีความรู้ในด้านการจัดการ โปรแกรมต่างๆ ใจเย็น เป็นกันเองค่ะ จะต้องพอใจและไม่เครียดในการเรียน มีวิธีพูดคุยและอธิบายการเรียนการสอนได้ ทำให้ไม่น่าเบื่อ และได้ความรู้ค่ะ
สนใจติดต่องานได้ค่ะ


พัณณิตา วิลาสสกุลเกียรติ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พัณณิตา วิลาสสกุลเกียรติ

สวัสดีค่ะ
ชื่อ แพรว เป็นนักศึกษามหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ปี4 คณะศิลปศาสตร์ เอกอังกฤษ
จบมัธยมปลายจาก รร บดินทรเดชา สายวิทย์ คณิต
มีความชอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก จึงตัดสินใจสอบเข้าเอกอังกฤษโดยตรง

ปัจจุบันมีประสบการณ์สอนรุ่นน้องที่คณะ และ นักเรียนมัธยม และผ่านการสอบ IELTS
สามารถสอนทำโจทย์ต่างๆได้ เช่น แกรมม่า วิธีการเขียน วิธีการสนทนา


พิชญา คุ้มทรัพย์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิชญา คุ้มทรัพย์

จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีผลสอบ TOEIC 805 และ IELTS 6.0 พร้อมสออนและให้ความรู้แบบเป็นกันเองค่ะ


สุพัชชา คณาวงศ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุพัชชา คณาวงศ์

มีวิดิโอ

ครูพี่พัชปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นเทรนเนอร์อบรมเรื่องเทคนิคการพรีเซ้นต์งานด้วยค่ะ รับสอนภาษาอังกฤษทุกช่วงอายุคโดยพี่พัชเน้นให้เอาไปใช้งานได้จริง ดังนันเนื้อหาการสอนจะไม่ติดอยู่แต่ในตำรานะคะ พี่พัชจะเน้นให้นักเรียนได้ออกไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เอาภาษามาใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เทคนิคในการพรีเซ้นต์งานที่สอนยังสอนทั้งพรีเซ้นต์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนพรีเซ้นต์งานได้อย่างเป็นมืออาชีพค่ะ


แชมป์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชยธร สระน้อย

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

โปรไฟล์(mus)
- สอนยามาฮ่า 7 ปี
- สอบ Trinity Grade 5-8 คะแนนเฉลี่ย 82.25 (เต็ม 100)
- ผ่าน Trinity Advanced Certificate (Grade8 Equivalent)
- ได้รับประกาศณียบัตรเกรด 5 YAMAHA Full
- ชนะเลิศ เปียโนFOUR HANDS YTMF1999
- รองชนะเลิศ เปียโนรุ่นกลาง YTMF2003
- 3rd Highest Marks Grade 7 Solo Piano จาก Trinity Awards Thailand 2001
- กำลังทำ ATCL (Trinity Diploma)

ความสามารถ(mus)
- ส่งแข่ง เช่น YAMAHA / Trinity / ฯลฯ
- ส่งสอบ YAMAHA / Trinity / มหาวิทยาลัยดนตรี ฯลฯ
- สอนเพลงพื้นฐาน จนถึงระดับ advance
- สอนหนังสือหลายแนว เช่น Trinity 1-8 / Pianoforte 1-12 / Alfred Piano / Piano Piece /

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018