วิธีการสอนจะเน้นเนื้อหาที่น้องสามารถเอาไปใช้ได้จริง ทั้งการเรียน การสอบรวมไปถึงการใช้ในชีวิตประจำวัน จะเน้นการเรียนทั้งสี่ทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน รวมไปถึงไวยากรณ์ คำศัพท์ บทสนทนาต่างๆ
The way of teaching will focus on real usage. I will teach you to be efficient in 4 skills: Listening, Speaking, Reading and Writing including grammar, vocabulary and conversation.
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี 4

สอนออนไลน์ จตุจักร ดินแดง ดุสิต บางซื่อ พญาไท ลาดพร้าว หลักสี่ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว