เรียนภาษาอังกฤษ บางกะปิ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

ต้องการเรียนกับครูสัญชาติใด?

เพศของผู้สอน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

English By Amm

 • บางกะปิ

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเกรด สอนตามบทเรียน ชั้นประถมถึงมัธยมปลาย เน้นการปูพื้นฐานให้แน่น เสริมการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจากบทเรียน ติวเตอร์สำเนียงอเมริกันช่วยให้น้องๆ คุ้นกับการออกเสียงที่ถูกต้อง เคยติวน้องทั้งประถมและมัธยมได้เกรดเพิ่มจาก 2.5 และ 3 เป็นเกรด 4
- ติวภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้า ม.1 , ม.4 ,…

หมวย

 • บางกะปิ

English
สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมตอนปลาย - ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ทำการบ้าน เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียนจร้า
สำหรับมัธยมต้น-ปลาย - สอนโดยเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ ติว/สอบ หากนักเรียนมีความสนใจอยากพัฒนาด้านไหนเป็นพิเศษ…

P’ Top

 • บางกะปิ

รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมและปริญญาตรี
เน้นปรับพื้นฐานไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน
ผู้สอนเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ 2 ปี และที่สหรัฐอเมริกาอีก 2 ปี
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มย่อย
สะดวกสอนวันธรรมดา เวลา 18:00-21:00 น.…

Nattawadee

 • บางกะปิ

- สอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา
ความถนัดในการสอน:
- สอน Phonics เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการอ่าน และการเขียน
- Grammar ต่างๆ
- สามารถติวเพื่อสอบ Toeic ได้
- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฟังพูดภาษาอังกฤษ
- การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ…

P'Sang CHULA English with Susang

 • 300 บาท/ชม
 • บางกะปิ

•แกทอังกฤษสูงสุด125คะแนน
• Cu-tep 83คะแนน
-รับติวสอบ TOEIC ติวยาวหรือติวเร่งรัดก็รับนะคะ
-gatอังกฤษ
-ติวภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้ามหาลัย และติวเพิ่มเกรดระดับประถม…

คนึงนิตย์

 • 3 รีวิว
 • บางกะปิ

ภาษาอังกฤษ การพูด อ่าน เขียน ฟัง พูดเพื่อสื่อสารการทำงาน อาชีพต่างๆ เช่น นักธุรกิจ เจรจาติดต่อการค้า วิศวกร พยาบาล ฯลฯ
และครูหนึ่งก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษ สอนคณะศึกษาศาสตร์ให้กับนักศึกษาที่จะไปเป็นคุณครู ฝเป็นวิทยากรอบรมครูเกี่ยวกับหลักการสอน การใช้สื่อการสอนต่างๆ
สำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล…

Manoj Koeri

 • บางกะปิ

นักเรียนที่ต้องการประสบความสำเร็จด้านการสอบภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา
นักเรียนที่ต้องการทำงานในประเทศและต่างประเทศที่ยอมรับผลสอบ IELTS TOEIC TOEFL CU-TEP MU-GRAD…

Aj. OH (KU-ABAC)

 • บางกะปิ

I have been teaching for 10 years at such universities and language institutes as KU, ABAC, KMITL, Wall Street English, etc.
Areas of courses taught:
KU-EPT, TOEFL ITP, IELTS, TOEFL, TOEIC, GRAMMAR & STRUCTURE, GAT, ONET, CU-tep, TU-get, General English, Listening&Speaking, Reading &Writing.…

กมลทิพย์ รุ่งอรุณวศิน

 • บางกะปิ

การศึกษา: ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกียรตินิยมอันดับ 1
ประสบการณ์: สอนภาษาอังกฤษ5 ปี
เหมาะกับนักเรียน: เด็กเล็กระดับอนุบาล จนถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน หลักสูตร: ปรับพื้นฐาน, ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
อื่นๆ: สอนการบ้าน, เขียน essay
ฟ้ารักการสอน ไม่กดดัน มีทดสอบก่อนและหลังเรียน…

บรรณภพ อัศวพาณิชย์

 • บางกะปิ

-เข้าใจง่ายและเรียนรู้เร็ว
-จำได้ เรียนสนุก ตามเทคนิคการสอนพิเศษ
-ฝึกฝนทั้งการพูด และมีตัวอย่างให้
-ได้ทั้งคำศัพท์การใช้ที่ถูกต้อง
-ได้โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา
-ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน
-ถ้าเรียนจากที่อื่นไม่ได้ผล ต้องลองมาเรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนนี้…

Googgiig Tanaporn

 • บางกะปิ

รับสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ประถม มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
รวมถึง การสอบ Toeic
สำหรับใครที่ต้องการเรียนสนทนาในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จบเอกภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
เรียนป.โท อัสสัมชัญ คะ :)
เรียนสนุก เข้าใจง่าย สบายๆ จ้า…

นางสาวณิชาภัทร บุญกลิ่นขจร

 • บางกะปิ

-สอนการอ่านภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเริ่ม
-สอนหัดพูดภาษาอังกฤษ
- conversation อนุบาล ประถม ม.ต้น
- ปรับ grammar ม.ต้น
-ติวเพิ่มเกรดภาษาอังกฤษ อ.2,3 ป.6
-conversation วัยทำงาน (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)…

Poppy

 • บางกะปิ

สวัสดีค่ะ รับสอนภาษาอังกฤษ เน้นใช้งานจริง พูดคุยในบทสนทนาได้ รวมถึงคำแสลงต่างๆ สำหรับผู้อยากพูดภาษาอังกฤษได้เร็วๆ หรือเตรียมตัวไปอยู่ต่างประเทศ
- คุณครูเรียนจบมัธยมที่ ประเทศสหัฐอเมริกา และอาศัยอยู่อเมริกามาหลายปี
- พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน มีพื้นฐาน,ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ค่ะ
-…

รินรดาสอนภาษาอังกฤษ

 • บางกะปิ

💫ภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลเด็กเล็ก
- 4 ขวบ สอนการอ่านออกเสียง การเริ่มหัดเขียน และให้ความมั่นใจให้กับน้องในการพูด (Raffles American School)
💫ภาษาอังกฤษระดับประถม
- 7 ขวบ (รร. สาธิตพัฒนา) เน้นการบ้าน ติวข้อสอบ บทสนทนาและความเข้าใจในบทเรียน
- 7 ขวบ สอนทำโจทย์ ทำการบ้าน ตอบคำถามเชิงแกรมม่า (อินเตอร์…

Alice

 • บางกะปิ

:ฝึกสอนkumonคณิตและอังกฤษที่สยาม
:สอนภาษาอังกฤษแกรมม่าร์สอบเข้า ม.1
:ติวสอบให้น้องปี 1 คณะบัญชี
:สอนการอ่านโฟนิคให้ นร.ประถม
:สอนปั้นดินน้ำมันฝึกกล้ามเนื้อมือ
:สอนวัยทำงาน สนทนาเพื่อธุรกิจ
:สอนเขียน E-mail ธุรกิจวัยทำงาน
:สอนภาษาไทยป.5 เพิ่มเกรด…

ณัฐวดี พงศ์ปริตร (ครูพี่แนท/teacher Nat)

 • 300 บาท/ชม
 • 1 รีวิว
 • บางกะปิ

- ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- ปูพื้นฐานเตรียมอนุบาล
- สอนเด็กโตกับวัยทำงานด้าน conversation writing and grammar ค่ะ (ฟัง พูด อ่านเขียน)
-ติวทำพอร์ทให้กับน้องๆที่สนใจคณะสถาปัตย์ น้องสามารถเข้า จุฬา และ เกษตรได้
-ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะแก่วัยผู้เรียนค่ะ เช่นเกม หรือ flash card…

เบ็ญจวรรณ์ (ครูส้ม)

 • 1 รีวิว
 • บางกะปิ

- ครูสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน และการสนทนาให้แก่ผู้เรียนวัยทำงาน
ประจำสถาบัน Genius Gen Asia
วิชาที่ถนัดสอน
- ภาษาอังกฤษ สำหรับวัยทำงาน
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การแต่งประโยคพื้นฐาน
- สนทนาภาษาอังกฤษ
- ติวสอบโทอิก TOEIC, IELTS, TOEFL
- สอนภาษาไทยให้แก่ต่างชาติ…

Pattarin Virajnaphorn

 • บางกะปิ

รับสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียนค่ะ เน้นการใช้งานจริง สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ แบบ Nature of English โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน Grammar ใช้ความเข้าใจและความคล่องแคล่วในการพูดคุยสื่อสาร และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนหรือใช้ในการติดต่อธุรกิจ
I would like to be an English teacher…

จ๊ะเอ๋

 • บางกะปิ

สถานศึกษา: ป.ตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุริจ สาขาบัญชี
ป.โท การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา Masters Global Supply Chain Management ที่ University of Leeds
สอนเตรียมสอบเข้าม.1 น้องติดโรงเรียนบดินทรเดชา ,สอบเข้าม.4 หอวัง Gifted, Ielts,Toeic
Grammar ตั้งแต่พื้นฐาน,สอน Reading…

วรินศราลักษณ์ เฟื่องระย้า

 • บางกะปิ

ชื่อเล่น บิวคะ จบม.ปลาย ศิลป์ภาษาจีน จบปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขา การจัดการธุรกิจสายการบิน ตอนนี้เรียนต่อปริญญาโทอยู่คะ เคยสอน ภาษาอังกฤษแกรมม่าพื้นฐาน และ toeic มาก่อน เน้นเทคนิค การนำไปใช้ สอนเข้าใจง่าย มีเทคนิคให้จำคะ
สอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนเบื้องต้น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การอ่านออกเสียง…

เรียนภาษาอังกฤษ บางกะปิ ที่ไหนดี

เว็บไซต์ BestKru มีครูสอนภาษาอังกฤษบางกะปิให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษสดกับติวเตอร์ต่างชาติและครูภาษาอังกฤษคนไทย ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้จริง ได้ผลรวดเร็วในราคาที่ไม่แพง เรามีติวเตอร์ภาษาอังกฤษและครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษทั้งตามบ้านสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใกล้บ้านคุณ

เรียนภาษาอังกฤษบางกะปิแบบตัวต่อตัว หรือ เรียนแบบกลุ่ม แบบไหนดี?

การเรียนภาษาอังกฤษบางกะปิแบบตัวต่อตัวดีกับน้องๆ ที่ต้องการเรียนแบบ 1 ต่อ 1 กับติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากเพื่อนร่วมชั้น ยิ่งไปกว่านี้ยังให้ผลดีอย่างมาก สำหรับน้องๆ ที่เรียนไม่ทันเพื่อน เพราะสามารถสอบถามคำถามครูสอนพิเศษได้ทันทีที่ไม่เข้าใจ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะกระทบเวลาเรียนเพื่อนคนอื่นๆ การเรียนแบบกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง หรือเรียนกลุ่มย่อยที่ติวเตอร์เลือกให้ แต่ก็จะเป็นกลุ่มเล็ก มีจำนวนผู้เรียน 3-5 คน ถ้าเป็นกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง เด็กๆ มักรู้จักกันดีอยู่แล้ว ส่งผลดีคือบรรยากาศการเรียนไม่เกร็งเหมือนการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษบางกะปิมีอะไรบ้าง

เรามีติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษบางกะปิหลายท่าน ครูสอนภาษาอังกฤษแต่ละคนก็มีคอร์สที่ต่างกันหลายคอร์ส เช่น
- คอร์สเน้นเรื่องฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
- บทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
- คอร์สสอนคำศัพท์อังกฤษ การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
- บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และ Tense
- เรียนเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET