เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

คุณครูสอนคณิตศาสตร์ที่บางเขน

วิศรุช สุนทรารักษ์

มีประสบการณ์สอนมากกว่า 14 ปี ทั้งวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ ป3-ม6
และวิชาเคมี ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดที่สุดเนื่องจากจบ เอก เคมี พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ผลงานที่ผ่านมา ลูกศิษย์ สอบติด คณะแพทย์ รามาธิบดี, เภสัช ม.เชียงใหม่ และ สอบติด ม.1 สวนกุหลาบ และ ม4 สวนกุหลาบ หลักการสอน มีเอกสารประกอบ อธิบายใช้ตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ปรับพื้นฐานก่อน หากพื้นฐานดีจะต่อยอดเรื่องที่ยากขึ้นได้ง่าย ถนัดสอนทั้งเป็นกลุ่มและตัวต่อตัว


อั้ม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธนัญชัย จำนงค์ภักดี

สอน คณิตศาสตร์ ประถมปลาย มต้น ม ปลาย ฟิสิกส igcse calculus gmat gre tu-get cu-get สอนได้ทั้งในภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนinter.

นักเรียนจะใช้เทคนิค mind map และ การจับประเด็นสำคัญในการทำโจทย แต่ละข้อ
ผมจะสอนให้ นักเรียน มีแรงบันดาลใจในวิชาเหล่านี้ เพราะทุกอย่างเรื่องต้นที่ใจ และ มีความสามารถทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดได้ทันเวลา เช่นเดียวกัน

ฺBackground : Mechanical engineering , พระจอมเกล้าลาดกระบัง kmitl..ac.th
สอบติดตั้งแต่ ม4 , ช่วงม1 ,ม2 เข้าใจคณิตศาสตร์ ม ปลาย ระดับมหาวิทยาลัย ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เรียนพิเศษด้านนี้เลย


ณัฐธิดา

ชื่อแนนค่ะ
จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี ม.เกษตร (วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ2)
สอนทั้งวิชาเคมีและ. ชีววิทยา
มีประสบการณ์สอนกว่า 4 ปี
มีประสบการสอนทั้งเดี่ยวและกลุ่มประมาณ200คน


Thidarat Panthong

ชื่อ ธิดารัตน์ พานทอง อายุ 33 ปี จบ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรระบบรถไฟฟ้า บริษัทBombardier Transportation Signal Thailand
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ประสบการณ์สอน 12 ปี สอนชั้น ม.ต้น ติวเข้าม.4 เตรียมอุดม มหิดลวิทย์ ติว pat1 pat2. Pat3 ติวเข้ามหาวิทยาลัย รับสอนตัวต่อตัว กลุ่มเล็ก


นางสาววิชชุดา แซ่ตั้ง

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นคุณครูที่มีความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าถ้านักเรียนมีความตั้งใจแล้ว นักเรียนจะต้องทำได้ จึงต้องการจะสอนนักเรียนที่เรียนอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้มากขึ้น และสามารถเห็นถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์


นิพาดา บุญช่วยเหลือ

ชื่อ: น.ส. นิพาดา บุญช่วยเหลือ ชื่อเล่น: ไข่มุก
วัน/เดือน/ปี เกิด : 10 มีนาคม 2536
ประวัติการศึกษา : มัธยมต้น-มัธยมปลาย- โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ปริญญาตรี- Sirindhorn International Institute of Technology Thammasart University
สาขา- วิศวะ อุตสาหการ
ประวัติการทำงาน: Production management trainee of H&A Cutting works Ltd.
วันที่สะดวกสอน: เสาร์-อาทิตย์
วิชาที่ถนัด: คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
จุดประสงค์ในการสอนพิเศษ:


ศิรินภา นิธินรเศรษฐ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศิรินภา นิธินรเศรษฐ์

ใจดี ไม่ดุ สอนสนุก เน้นทำความเข้าใจกับเนื้อหา


Kruma

ครูมะครับ จบ ป.ตรี วทบ คณิต
ป.โท สถิติประยุกต์


อรวรรณ สร้างกุศลวงศ์

จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เกรด 3.00
ทำงาน ตำแหน่งสุดท้าย วิศวกรออกแบบ
เคยสอนพิเศษ ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย


stamp061038

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์


ครูพี่บีม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ประภัสสร ทวีพูน

ครูบีมค่ะ อายุ21ปี ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก สำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่แข็งแรงครูสามารถช่วยได้ค่ะ เป็นกันเอง เข้าใจเด็ก สอนเน้นความเข้าใจ


จินต์จุฑา แซ่โค้ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จินต์จุฑา แซ่โค้ว

สวัสดีค่ะพี่ชื่อจินต์นะค่ะ สอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ สำหรับใครที่เคยเรียนแบบท่องจำขอบอกว่าให้ลืมวิธีนั้นไปได้เลยค่ะ การเรียนเลขต้องใช้ความเข้าใจและคิดตามถึงจะจำได้อย่างยาวนานและมีคุณภาพ มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะค่ะ ^_^


สิทธิชัย ติรแสงอรุณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สิทธิชัย ติรแสงอรุณ

ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ มัธยมปลาย มัธยมต้น และประถมศึกษาเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน หรือติวสอบเข้าม.1 ม.4
เตรียมงานสอน และมีแบบฝึกหัดทบทวน


อดิทยุต อาริยาธนธร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อดิทยุต อาริยาธนธร

อดิทยุต อาริยาธนธร เกน
วิศวกรรมพอลิเมอร์ มทส.


Nath

มีประสบการณ์สอน สอนสนุก มีเทคนิคให้ ฟรีเอกสารประกอบการสอนค่ะ สามารถเลือกสถานที่เรียนได้ เรียนเดี่ยวหรือกลุ่ม พี่ friendly ค่ะ


คณิศร สังขวุฒิ

ชื่อเล่น พี่มอส
จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประสบการณ์การสอน 3 ปี
-สอนคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ เด็ก ม.3 สาธิตปทุมวัน
-สอนคณิตศาสตร์ เด็ก ม.3 สาธิตเกษตร
-สอนคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ เด็ก ม.4-ม.5 เด็กหอวัง
-สอนคณิตศาสตร์ เด็กม.4 เด็กอัสสัมชัญ


ครูฟลุ๊กกี้

การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เกรดเฉลี่ย 3.23
รับสอนวิชา คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม
สถานที่ ใกล้กับ MRT ลาดพร้าว


ณฤทัย จองหยิน

พี่นุ้ก
- ได้คะแนนสอบ SAT MATH 800 เต็ม
- ศึกษาอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติหรือBBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่เปิดสอน
- SAT MATH


ดรีม

มีประสบการณ์สอนพิเศษตั้งแต่ปี 2556
ใจเย็น และมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง


นางสาวอรนันท์ จันทร์ประภาพ

ครูชื่อ "ครูน้ำ" นะคะ จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนสารวิทยาค่ะ สามารถสอนได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย ถ้านักเรียนคนใดสนใจสามารถติดต่อได้นะคะ ^^

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017