- กำลังศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- มีประสบการณ์สอนมาประมาณ 1 ปี
- รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น ราคาคุยกันได้
- สอนการบ้านหรือสอนเนื้อหาการแก้โจทย์ปัญหาแนะนำวิธีลัดในการทำข้อสอบสอนกันแบบพี่แบบน้องค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018