ประวัติติวเตอร์
🎯นางสาวปรางค์แก้ว แก้วอุดร ชื่อเล่น แตง
🎯จบการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับสอง
🎯ประสบการณ์การสอน 9 ปี
🎯ปัจจุบัน
-สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 รร. สามเสนวิทยาลัย
-แคลคูลัส1 และ 2
-คณิตศาสตรสอบเข้า ม.1,ม.4 ห้องพิเศษ และปกติ การันตรีนักเรียนสอบติด 99%
-สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเกรดระดับป.4-ม.6
-สอนคณิตศาสตร์ทบทวนตะลุยโจทย์ 9วชาสามัญ ,pat1

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

คณิตศาสตร์ระดับประถม-ม.ปลาย 150 บาท/ชั่วโมง1500 บาท

ทบทวนเนื้อหา+ตะลุยโจทย์+เทคนิคคิดลัด

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

คณิตศาสตร์สอบราชการ2000 บาท

ทบทวนเนื้อหา+เทคนิคการทำข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2000 บาท

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน150 บาท ต่อชั่วโมง

อธิบายละเอียดแม่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

คณิตศาสตร์150 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ สุรินทร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว