สวัสดีค่ะ ชื่อ น.ส.รินรดา ธรรมโม เป็นจบคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาเอก เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- รับสอนพิเศษวิชา
1.เคมี
2.วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
3.คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น
- สถานที่สอน ออนไลน์
- ตกลงราคากันได้ค่ะ

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว