สวัสดีค่ะ ชื่อ สิริพร หล้าปวงคำ ชื่อเล่น บังเอิญ
ปริญญาตรี : สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาชีพปัจจุบัน : นักวิชาการคณิตศาสตร์

สอนออนไลน์ ปทุมวัน ปิ่นเกล้า พระนคร เขตตลิ่งชัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว