สวัสดีค่ะ ครูพี่กระต่าย ꪔ̤̫

ครูใจดี เรียนสนุก มีความรู้ และนำไปใช้ได้
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ꔛ ประวัติส่วนตัว ꔛ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขต/ศูนย์ สวนสุนันทา
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขต/ศูนย์ สวนสุนันทา
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)

การสอนไม่มีคอร์ส ชั้นเรียนไม่กดดัน แต่ต้องมีเป้าหมายชัดเจน
การเรียนเป็นการเพิ่มทักษะ และสามารถนำไปใช้ได้จริงชองผู้เรียน เมื่อเจอคำถามจากครูพี่กระต่ายไม่ต้องกลัวว่าจะตอบไม่ได้
คล้ายกับการเรียนเสริม สอนการบ้าน เป็นต้น
—————————————————————

ขอบคุณค่ะ :)
ครูพี่กระต่าย ꪔ̤̫

ราคาค่าเรียน

สำหรับเริ่มเรียนภาษาเกาหลี250 บาท ต่อชั่วโมง

พยัญชนะ สระ คำศัพท์ ฟัง พูด อ่านออกเสียง และเขียน

สำหรับเริ่มต้นเรียนคณิตศาสตร์250 บาท ต่อชั่วโมง

ฟัง พูด เขียนตัวเลข บวก ลบ คูณ หาร

สำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาไทย250 บาท ต่อชั่วโมง

พยัญชนะ สระ ฟัง อ่าน เขียน ประสมคำ

สำหรับเริ่มต้นเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี250 บาท ต่อชั่วโมง

ร่างกายของเรา สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต พืชและสัตว์ เป็นต้น

คริสตจักรกระแสพรพระรามห้า นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว