มีทีมงานสอนที่มีคณภาพ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
- ชีววิทยา
- เคมี
- คณิตศาสร์
สามารถสอนภาษาไทย
มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษ 2 ปี
จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สามารถสอนวันธรรมดาได้ ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ช่วงเวลาสอนกับเรทราคาสามารถตกลงกันได้

สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว