ปัจจุบัน : ทำงานสถาบันวิจัย
จบการศึกษาระดับปริญญาโท : วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)(ทำThesis) เกรดเฉลี่ย 3.88 (Advances maths—-> A
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์เคมี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เกรดเฉลี่ย 3.36
⁃General Chemistry I —-> A
⁃General Chemistry ll —-> A
⁃General Physical l —-> A
⁃General Physical II —-> A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ประสบการณ์สอน 6 ปี
•Fundamental Chemistry : วิศวะการบิน ม.เกษตร
•PAT3 part chem : ร.ร.สาธิตเกษตร
•เคมีกสพท, เคมี pat2 : ร.ร. สาธิตเกษตร, ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวง, ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต, โรงเรียนเอกชน
•เคมี ม.4 : สวนกุหลาบนนท์, เตรียมทหาร, สามเสน, จิตรลดา, ร.ร.สาธิตเกษตร
•เคมี ม.5 : สวนกุหลาบนนท์, เตรียมทหาร, สามเสน, โรงเรียนเอกชน, จิตรลดา, โยธินบูรณะ, สาธิตม.บูรพา, บดินทร์
•เคมี ม.6 : จิตรลดา, โรงเรียนเอกชน, หอวังนนท์, บดินทร์
•เคมี ปวช สถาบันพระจอมเกล้า พระนครเหนือ อินเตอร์
•คณิต ม.ต้น : หอวัง, สามเสน (AMSO, AMC8, ICM)
•คณิต สอบเข้า ม.4 : กาญจนาภิเษก, หอวัง
•วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4 : กาญจนาภิเษก
•วิทยาศาสตร์ ม.ต้น : หอวัง, วชิราวุธ, สาธิตเกษตร
•คณิต เข้าม.1 : ผไทอุดมศึกษา, พระหฤทัย ดอนเมือง, ร.ร.โชคชัย, ร.ร.อรรถมิตร, เซนฟรังส์ซิซาเวียร์ คอนแวนด์,  เซนฟรังส์ซิซาเวียร์ เมืองทอง (น้องสามารถสอบเข้าโรงเรียน สามเสนห้อง EP, gifted, สาธิตวัดพระศรี, สวนสุนันทา, หอวัง, หอวังนนท์, สวนกุหลาบนนท์ห้อง gift, รร.ชลชาย)
•math  year6 เตรียมสอบ PLE, Kangaroo math
--------_--------------------------------------------------------------
•การสอนออนไลน์ : เคมี 9 วิชาสามัญ (ร.ร. หอวัง)
•การสอนออนไลน์ : เคมีม.ต้น, เคมี ม.4, (โรงเรียนโยธิน), (โรงเรียนชลชาย), (ร.ร.สารศาสตร์)
•การสอนออนไลน์ : วิทยาศาสตร์ ม.2, ม.3 (ร.ร. สาธิตเกษตร)
•การสอนออนไลน์ : คณิตศาสตร์ ม.1 (ร.ร.สาธิตปทุมวัน)
•การสอนออนไลน์ : math year 6 inter
•การสอนออนไลน์ : คณิต ป.6 (โรงเรียนโชคชัย)
•การสอนออนไลน์ : คณิตวิทย์ ป.6 สอบเข้าม.1 (เข้าชลราษฎรอำรุง)
•การสอนออนไลน์ : คณิตป.4 (รร. อัสสัมชัญ)

ดอนเมือง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว