ผมชื่อ อเล็กซ์ ครับ
รับสอนภาษารัสเซีย พื้นฐานทั่วไป ฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือทางด้านธุรกิจ
ผมเรียนจบจากประเทศรัสเซีย คณะ International relations
(เอกการทูต) หลักสูตรภาษารัสเซีย 4 ปี มีใบปริญญาการันตีและมีประสบการณ์ในทำงานในสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ผมขออนุญาตสอน online เท่านั้นครับ

ราคาค่าเรียน

ภาษารัสเซียพื้นฐาน350 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานภาษารัสเซีย การฟัง พูด อ่านเขียน และไวยากรณ์เบื้องต้น

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว