รับสอนพิเศษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษารัสเซีย
- ภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้เรียนชั้นประถม 4-6, มัธยมต้น)
- ภาษาไทย (สำหรับผู้เรียนชั้นประถม 4-6, มัธยมต้น)
- สังคมศึกษา (สำหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น)
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมสอบ GAT, O-Net และ 9 วิชาสามัญ และเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
นอกจากนี้ยังสอนภาษารัสเซีย (เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศรัสเซีย)
ทุกวิชาดำเนินการสอนโดย
โจ้ อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ณ ประเทศรัสเซียระยะเวลาหนึ่งปี
- คะแนน TOEIC 890 / 990 (Listening : 465, Reading : 425), GAT ภาษาอังกฤษ 137.5 / 150
- คะแนน O-Net วิชาสังคมศึกษา 79.38 / 100 (จัดเป็นผลคะแนนดีเยี่ยม) และรับรางวัลนักเรียนผมการเรียนวิชาสังคมศึกษาดีเด่น 5 อันดับแรกจากสถาบันกวดวิชา Davance)
ประสบการณ์ในการสอน
- สอนภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาในค่ายวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- สอนภาษารัสเซียให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยที่กำลังจะเดินทางไปประเทศรัสเซีย

สอนออนไลน์ สะพานควาย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว