เป็นเกย์สาวค่ะ สนับสนุน Lgbtqia+
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน
ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย ภาษาตุรกี ภาษาดัตช์ ภาษาสวีเดน ภาษานอร์เวย์
ภาษาฟินแลนด์ ภาษากรีกสมัยใหม่ ภาษาเช็ก ภาษาฮิบรู ภาษาอาหรับ และภาษาโปแลนด์
เรียนจบคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. และมีประสบการณ์สอนภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2009

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ภาษาญี่ปุ่น ระดับพื้นฐาน 112000 บาท

อักษรคาตาคานะ อักษรฮิรางานะ บทสนทนา คำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐาน

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาญี่ปุ่น ระดับพื้นฐาน 212000 บาท

การผันกริยาในรูปแบบต่างๆ โครงสร้างประโยคพื้นฐานที่แตกต่างกัน และคำศัพท์ต่างๆที่สำคัญในชีวิตประจำวัน

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาญี่ปุ่น ระดับพื้นฐาน 312000 บาท

การผันกริยาในรูปแบบต่างๆ สำนวนในการแต่งประโยคพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ และคำศัพท์ที่ยากขึ้นอีกระดับหนึ่ง

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาญี่ปุ่น ระดับพื้นฐาน 412000 บาท

การผันกริยาในรูปแบบต่างๆ การแต่งประโยคในระดับพื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น คำศัพท์และสำนวนประโยคสุภาพและประโยคเป็นกันเอง พร้อมทั้งตัวอักษรคันจิ ในระดับพื้นฐาน

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง 112000 บาท

ไวยากรณ์ คำศัพท์และการแต่งประโยคต่างๆในระดับกลาง รวมทั้งตัวอักษรคันจิในระดับกลาง

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง 212000 บาท

ฝึกการแต่งประโยคต่างๆในระดับกลางที่ซับซ้อนมากขึ้น ท่องศัพท์ และตัวอักษรคันจิในระดับกลางที่ยากขึ้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน 112000 บาท

ฝึกการออกเสียง เรียนรู้สระและพยัญชนะต่างๆในภาษาฝรั่งเศส ฝึกการแต่งประโยคในระดับพื้นฐาน และการผันกริยาต่างๆในระดับเบื้องต้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน 212000 บาท

ฝึกการผันกริยาในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้เรื่องการเวลา และการแต่งประโยคต่างๆในระดับพื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน 312000 บาท

เรียนรู้การแต่งประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม คำศัพท์และการใช้กริยาในสถานการณ์ต่างๆที่ยากมากขึ้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน 412000 บาท

ทำความเข้าใจกับโครงสร้างและสำนวนต่างๆในภาษาฝรั่งเศสที่ยากมากขึ้น ฝึกการใช้คำศัพท์และกริยาต่างๆในกาลเวลาต่างๆ

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน 512000 บาท

เรียนไวยากรณ์และบทสนทนาที่ยากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาฝรั่งเศส ระดับกลาง 112000 บาท

เรียนรู้การใช้คำศัพท์ บทสนทนา และไวยากรณ์ในระดับกลางอย่างต่อเนื่อง

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาฝรั่งเศส ระดับกลาง 212000 บาท

เรียนรู้การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสระดับกลางในรูปแบบสุภาพ

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาฝรั่งเศส ระดับกลาง 312000 บาท

เรียนรู้การใช้คำศัพท์ คำกริยา บทสนทนาและการแต่งประโยคในระดับกลาง การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในระดับเป็นกันเอง

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษารัสเซีย ระดับพื้นฐาน 112000 บาท

เรียนรู้ตัวอักษร พยัญชนะและสระต่างๆในภาษารัสเซีย การออกเสียงที่ถูกต้อง การผันกริยา และการแต่งประโยคในรูปแบบต่างๆในความหลากหลายกรณี

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษารัสเซีย ระดับพื้นฐาน 212000 บาท

เรียนรู้การผันคำนามในกรณีต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่งบทสนทนาได้เรียนรู้ไวยากรณ์ในระดับพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษารัสเซีย ระดับพื้นฐาน 312000 บาท

เรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ยากขึ้น การผันคำนามและกริยาต่างๆในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษารัสเซีย ระดับพื้นฐาน 412000 บาท

ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้คำศัพท์ คำกริยา และการใช้โครงสร้างต่างๆในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนภาษารัสเซียในระดับกลาง

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาอิตาลี ระดับพื้นฐาน 112000 บาท

เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนารวมทั้งไวยากรณ์ในระดับพื้นฐาน

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาอิตาลี ระดับพื้นฐาน 212000 บาท

เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอิตาลีในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น สามารถอ่าน ฟัง พูด เขียน ในระดับที่ยากขึ้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาอิตาลี ระดับพื้นฐาน 312000 บาท

เรียนรู้การใช้โครงสร้างและบทสนทนาในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาสวีเดน ระดับพื้นฐาน 1 12000 บาท

เรียนรู้ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การออกเสียง คำศัพท์ แล้วไวยากรณ์เบื้องต้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาสวีเดน ระดับพื้นฐาน 212000 บาท

เรียนรู้กริยาในสถานการณ์ต่างๆ การแต่งประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาสวีเดน ระดับพื้นฐาน 312000 บาท

ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในภาษาสวีเดนให้ดีขึ้น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ภาษาสวีเดน ระดับพื้นฐาน 412000 บาท

เรียนรู้คำศัพท์ที่ยากมากขึ้น การแต่งประโยค บทสนทนาแล้วว่าอยากก่อนพี่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวในการเรียนในระดับกลาง

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

ติวสอบ A-level ภาษาญี่ปุ่น12000 บาท

ฝึกการทำข้อสอบเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 12000 บาท

สอนออนไลน์ YJC จ.ยะลา ยะลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว