สอนภาษาอังกฤษระดับ ประถม-มัธยม
ประสบการณ์สอนนักเรียน สาธิต, ขอนแก่นวิทย์ และโรงเรียนประจำจังหวัด
เป็นติวเตอร์พิเศษ โครงการติดเข้ามหาลัยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ประสบการณ์แลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ปี

ปทุมวัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว