น.ส.ศิริประภา โคตรพันธ์ เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเป็นครูสอนในโรงเรียน จ-ศ
รับสอนพิเศษทั่วไป เน้นปูพื้นฐานแกรมม่า อ่าน เขียน และฝึกทำข้อสอบ มีกลอนบทเพลงให้นักเรียนจำได้ง่าย รับสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงวัยทำงาน ราคา 250/ชั่วโมง

ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว